Nyt udspil skal gøre op med sløsede revisorer

Med et nyt udspil med 17 konkrete forslag forsøger brancheorganisationen FSR – danske revisorer at imødegå de seneste års kritik af sløset revisorarbejde.

Revisorerne er klar til at stramme op i egne rækker. Arkivfoto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Efter en årrække med adskillige højtprofilerede sager og tilbagevendende kritik af sløset revisorarbejde kommer revisorbranchen nu både regeringen og EU i forkøbet med et udspil, der skal højne kvaliteten i branchen.

Brancheforeningen FSR – danske revisorer lancerer i dag 17 konkrete forslag til, hvordan kvaliteten i arbejdet kan løftes og ikke mindst, hvordan omfanget af fejl og sløseri kan mindskes.

Forslagene kommer samtidig med, at adskillige højtprofilerede sager om revisorernes roller i forbindelse med krakkede banker verserer eller er undervejs i rets­systemet. Udspillet falder samtidig sammen med offentliggørelsen af Revisortilsynets årlige redegørelse om kvaliteten af revisionen, der ifølge tilsynet viser, »at der stadig er behov for forbedringer i revisorernes arbejde«.Formanden for FSR – danske revisorer, Morten Speitzer, vurderer, at der både er behov for mere hjælp til især mindre revisionsfirmaer og hårdere sanktioner over for de revisorer, der igen og igen overtræder reglerne.

»Med de 17 forslag vil vi både stramme op og række hånden ud til dem, der gerne vil have mere vejledning. Vi kunne godt ønske os færre fejl. Når det er sagt, reviderer vi over 180.000 regnskaber årligt, og fejlene kan tælles i få promiller,« siger Morten Speitzer.

Det nye udspil lægger bl.a. op til, at der skal etableres et såkaldt kvalitetskorps, der skal yde bistand til medlemsvirksomhederne. Samtidig foreslår FSR at ekskludere medlemmer, der gentagne gange er blevet indbragt for Revisornævnet. Hvis man en eller flere gange indbringes for alvorlige fejl, foreslår FSR også, at de pågældende revisorer helt forbydes at praktisere.

FSR foreslår samtidig, at revisorerne via ny lovgivning pålægges at skilte med resultatet af kvalitetskontrollen på virksomhedernes hjemmeside.

Problemsager om krakkede banker

Revisorernes arbejde har fået stigende fokus, efter at finanskrisen eskalerede for lidt over fem år siden. Der er bl.a. sat lup på revisorernes rolle i højtprofilerede sager om IT Factory og en række krakkede banker som Roskilde Bank, Tønder Bank, EBH Bank og Amagerbanken. Det er sager, der endnu ikke er afgjort ved domstolene, men ikke desto mindre har givet revisorerne skarp kritik.

Langt de fleste fejl er knap så vidtgående. Men en række systemiske fejl går igen. Formanden for Revisortilsynet, Kim Sparlund, fastslår, at der »er plads til forbedringer«.

»Noget gennemgående er f.eks., at revisorerne ikke er dygtige nok til at dokumentere, hvad de rent faktisk har lavet. Det kan også blive et indholdsmæssigt problem. Det kan eksempelvis være meget relevant at vide, om man blot godtager ledelsens fortælling, når man vurderer et selskabs mulighed for at fortsætte driften de kommende år,« siger Kim Sparlund, der mener, at det nye udspil fra FSR lyder »interessant og fornuftigt«.

Revisortilsynets redegørelse viser, at ti procent af de kontrollerede revisionsvirksomheder blev indbragt for Revisornævnet i 2012. FSR hæfter sig dog ved, at under 50 sager årligt går revisor imod ved Revisornævnet.

Det nye udspil fra revisorerne kommer kort tid inden, EU ventes at vedtage nye regler for revision, som også strammer op på en række områder. Samtidig vil regeringen næste år fremlægge et udspil om bedre kvalitet på revisionsområdet. I forvejen har regeringen besluttet at indføre en ny revisoruddannelse og en certificering af revisorer, der reviderer finansielle virksomheder.