Nyt koncept gør VVS-installationer hurtigere

Konceptet går i al sin enkelhed ud på, at VVS-installatøren i stedet for at monterer alle systemets enkeltkomponenter

på pladsen, nu bestiller og får leveret en præfabrikeret installationsenhed, som indeholder alle anlæggets

komponenter, fuldt færdigmonteret, trykprøvet og funktionstestet.VVS-installatøreren skal således

kun trække rør til og fra enheden til eksempelvis radiatorer og tapsteder. Konceptet omfatter præfabrikerede enheder

til såvel etageejendomme som til enfamiliehuse. Til etageejendomme kan enhederne, ud over fordelingssystemet og diverse målere

til vand og varme blandt andet indeholde stigestrenge, ventilationskanal, faldstamme, decentral varmtvandsproduktion m.v.Til

enfamilieboliger kan systemet installeres allerede, når huset befinder sig på "sokkelstadiet" således,

at der er fuldstændig styr på slangerne til eksempelvis gulvvarme og brugsvand før, der støbes gulve.

høy