Nyt investeringsprodukt til private giver indikatorpå ejendomsmarkedet

Aktierne i et nyt børsnoteret selskab kommer til at afspejle PFAs portefølje af danske ejendomme. Dermed vil aktiekursen vise, om aktieinvestorer – der historisk har vist sig at have god flair for forestående konjunkturudsving – forventer stigninger eller fald i ejendomspriserne.

Selv de mindste investorer får via BankInvests ejendomsprodukt mulighed for at købe en mikroskopisk del af PFA Ejendommes danske portefølje, der bl.a. omfatter denne kontorejendom på Dampfærgevej over for Langelinie i København. Foto: PFA Fold sammen
Læs mere

Er det danske ejendomsmarked på vej op eller ned? Det får aktørerne på markedet snart en ny indikator på.

Indikatoren kommer via aktiekurserne i selskabet BI Erhvervsejendomme, som kapitalforvaltningsselskabet BankInvest er på vej til at børsnotere. Aktien kommer til at afspejle afkastet – både det direkte fra driften og det indirekte fra reguleringer af ejendomsværdien – i pensionsselskabet PFAs danske ejendomsportefølje.

Aktierne kan således forventes at blive handlet over deres indre værdi, hvis investorerne forventer fremgang på ejendomsmarkedet, og omvendt. Og investorerne har faktisk et godt blik for den slags. Det er f.eks. baggrunden for, at aktieindeks indgår som en af indikatorerne i Økonomisk Ugebrevs konjunkturbarometer for den globale økonomi.

»Aktiemarkedet har historisk vist sig at være en af de bedste, ledende indikatorer for udviklingen i den globale økonomi. Typisk vil meget store bevægelser ned ad bakke på aktiemarkedet være en indikation om, at der seks-ni måneder længere fremme lurer en recession. Man kan også sige, at aktiemarkedet nogle gange fortæller os en ny historie, og det sker, længe før vi kan se det i de økonomiske nøgletal,« forklarer chefredaktør Morten W. Langer.

Private investorer

Det nye børsselskab kommer, i forbindelse med at BankInvest introducerer et produkt, der gør det muligt for almindelige danskere uden syvcifrede beløb på kontoen at investere i ejendomsmarkedet.

For den type investorer har der hidtil ikke været meget at vælge mellem. Der er i praksis kun én velegnet dansk ejendomsaktie på fondsbørsen, nemlig Jeudan. Mellemrige danskere, der har sekscifrede beløb at sætte på spil, kan også købe anparter i f.eks. K/S-selskaber eller Formueplejes ejendomsfonde.

I BankInvests ejendomsprodukt kan man i princippet være med, selv om man kun stiller med få tusinde kroner. Modellen er skruet sammen på en måde, så aktien i BI Erhvervsejendomme, som er eksponeret mod PFAs portefølje af danske erhvervsejendomme, er et værdipapir på lige fod med andre typer værdipapirer. Summa summarum, set med indskydernes øjne, betyder det, at deres penge bliver sendt videre til PFA Ejendomme, der til gengæld hvert kvartal sender en del af sit afkast retur.

Hvis indskyderne vil trække deres penge ud, tilbyder BankInvest at indløse deres aktier. Men det kan kun ske på månedsbasis, og det koster et fradrag på mellem 1,5 og fem procent. Derfor kan det være et bedre alternativ for investoren at søge en køber på fondsbørsen. Da vil der ikke være noget fradrag.

Fortid og fremtid

Det indirekte afkast af PFA-ejendommene bliver beregnet ud fra værdisætninger foretaget af eksterne valuarer. Men hvor de forholder sig til, hvilke priser den pågældende type ejendomme er handlet til i fortiden, vil køberne af de børsnoterede aktier i stedet være interesserede i, hvad ejendommene vil kunne sælges til i fremtiden.

Deraf den forskel, der kan opstå mellem aktiernes indre værdi og kurserne på fondsbørsen. BankInvests investeringsdirektør, Andrea Panzieri, påpeger dog, at aktien, i hvert fald i den første tid, næppe vil blive handlet meget på fondsbørsen.

»Jeg forventer ikke, at der vil være voldsomt stor handel i aktien. Det er jo en begrænset udstedelse, vi laver sammen med PFA. Til en start er der aktier for to mia. kr., men hvis der er efterspørgsel efter flere, kan vi eventuelt udstede flere aktier, i det omfang PFA vil sælge mere af deres ejendomsportefølje til os,« siger Andrea Panzieri, der forventer, at børskursen tager udgangspunkt i den indre værdi, som de eksterne valuarer har opgjort.

Morten W. Langer anfører også, at man ikke skal tage enhver daglig bevægelse i aktiekursen som en indikation.

»Usikkerheden er naturligvis, at mindre bevægelser på aktiemarkedet blot skal opfattes som støj. Og vi ved ikke på forhånd, hvornår et lille kursfald udvikler sig til et stort kursfald,« siger han.