Nyt fald i tomgangen – erhvervsbyggeri lister i gang

Selv om der stadig er betydeligt højere tomgang end før finanskrisen, begynder erhvervsbyggeriet så småt at løfte sig fra de senere års meget lave niveau.

Selv i butiksejendomme, hvor man ellers kæmper med konkurrencen fra nethandlen, har der været et markant fald i tomgangen i andet kvartal. Foto: Flickr. Fold sammen
Læs mere

Tomgangen i erhvervsejendomme faldt atter en gang i andet kvartal, og den er nu på det laveste niveau i syv år. Udviklingen er ikke engang stagnerende – tværtimod synes den at tage til, om end dette kan skyldes tilfældigheder i kvartalet.

Udviklingen fremgår af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik for juli. I både kontor og butikker er den såkaldte økonomiske tomgang – det vil sige tomgang målt på tabte indtjeningskroner frem for på ubrugte kvadratmeter – faldet med 0,6 procentpoint, mens tomgangen i industri- og logistiklokaler er faldet med hele 1,5 procentpoint.

Det er store tal for et kvartal. Som Ejendomsforeningen Danmark gør opmærksom på, har det samlede tomgangfald de seneste år ligget på omkring et procentpoint – om året.

Særligt positivt er det måske, at det store kontorsegment omsider er kommet med, så man nu kan se et klart dyk i kurven. Den havde ellers ligget nogenlunde fladt i niveauet 12,5 pct. fra 2013 og indtil sidste efterår.

Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, forbinder faldet i tomgang til den pt. gode økonomiske udvikling i samfundet.

»Det har vi ventet længe på, og det betyder, at flere ejendomsejere nu kommer af med deres ledige kapacitet. Og det kan på sigt betyde, at der vil blive opført flere nye erhvervslokaler i nær fremtid, hvis faldet i den økonomiske tomgang fortsætter og ejendomsbranchens vilkår dermed forbedres,« udtaler Morten Marott Larsen.

Stor pukkel af ledige lokaler

Netop erhvervsbyggeriet har ligget historisk lavt de seneste år. I 00’erne blev der i stor stil bygget spekulativt, og da dette byggeri ikke standses fra den ene dag til den anden, kom vi ud på den anden side af finanskrisen med en stor pukkel af ledige lokaler.

Det er denne pukkel, der stadig bliver spist af.

Men selv om der stadig er et stykke vej ned til tomgangsraterne omkring 5 pct. i 2007, er der klare tegn på, at erhvervsbyggeriet igen er på vej op. Det kan potentielt dæmpe tomgangsfaldet. Analysechef Andreas Fernstrøm fra Dansk Byggeri noterede sig det ændrede billede i en konjunkturanalyse fra foråret.

»Her så vi en bred fremgang i erhvervsbyggeriet. Vi har været nede i en bølgedal, som har været ret lang. Det er ikke sådan, at vi ser en ketchupeffekt, men nu er det stille og roligt ved at gå bedre. Det billede, vi ser i vores analyser, genkender vores medlemmer også, når vi taler med dem,« siger Andreas Fernstrøm, der tilføjer, at det set fra byggeriets side ikke kun er nybyggerier, der er interessante.

»Der er jo stadig også ledige lokaler, og dermed er der også mulighed for at renovere. Men der vil også være ejendomme, som ligger det forkerte sted i landet eller det forkerte sted i byen, eller som simpelthen bare er utidssvarende, så de skal rives ned og erstattes af noget andet. Behovet for lokaler er måske ikke så stort, som det har været tidligere, men derfor har vi stadig en forventning om, at aktiviteten vil stige i de kommende år,« siger Andreas Fernstrøm.