Nynoteret tobakskæmpe vokser langsomt

Børsdebutanten Scandinavian Tobacco Group oplevede i 2015 en lillle organisk salgsvækst og i år er vækstprognosen også behersket. Der er dog lagt op til en pæn stigning i udbyttebetalingen for året der gik.

Foto: Thomas Lekfeldt

Scandinavian Tobacco Group, der er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionel pibetobak, har torsdag morgen offentliggjort sit første årsregnskab som børsnoteret selskab.

Nettoomsætningen steg sidste år med knap 10 pct. til til 6,7 milliarder kr. takket være opkøbt virksomhed. Men den organiske vækst var på beskedne 0,3 pct., og i år regner ledelsen med en vækst på kun 1-3 pct.

Driftsoverskuddet er sidste år vokset med knap 3,6 pct. til 941 mio. kr., mens nettoresultatet er steget  4,4 pct. til 668 mio. Trods den beskedne vækst foreslår bestyrelsen, at der for 2015 udbetales et udbytte på 5 kr. pr. aktie, hvilket er 17 pct. mere end for 2014.

»I 2015 gjorde vi betydelige fremskridt i forhold til at optimere vores forretning, og vi har planer om yderligere optimering. Vi har forbedret den organiske vækst i EBITDA og forbedret vores likviditet. Vi har øget produktiviteten og realiseret synergieffekter fra vores opkøb af den belgiske cigarproducent Verellen i 2014. Vores iværksatte optimerings- og effektiviseringsprogram forventes at give mærkbare omkostningsbesparelser og arbejdskapitalforbedringer. Vores finansielle resultat for 2015 understøtter vores forventninger til 2016,« udtaler koncernchef Niels Frederiksen om sit første regnskab som chef for en børsnoteret virksomhed.

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet kalder regnskabet for »bestået«.

»STG leverer i tråd med deres egne udmeldinger. Væksten er behersket og en fortsat indtjeningsfremgang kommer mere fra effektiviseringer end fra organisk omsætningsvækst. Det er ikke overraskende. Det er kun 1 måned siden at handlen startede i STG aktien. Set i den optik ville det have været meget negativt (og usandsynligt), hvis ikke STG kunne leve op til deres egne udmeldte forventninger,« skriver han i en kommentar.