Nykredit venter tab på 900 mio. kr. for 2008

Nykredit Realkredit Koncernen regner med at have tabt 900 mio. kr. før skat i 2008. Året har været særdeles negativt påvirket af finanskrisen og overtagelsen af Forstædernes Bank. (Opdateret)

Læs mere
Fold sammen
Til sammenligning tjente koncernen 4,4 milliarder kr. før skat i 2007.

"Resultatet for 2008 i Nykredit Realkredit koncernen viser fortsat vækst i kundeforretningerne og lave tab på realkreditudlån, men resultatet er betydeligt præget af den ekstraordinære udvikling på de finansielle markeder med bankkrak, faldende aktiekurser, betydelige udvidelser af en række rentespænd og købet af Forstædernes Bank," hedder det i en meddelelse fra Nykredit.

Finanskrisen har påvirket Nykredit negativt med 4 milliarder kr. i 2008, mens Forstædernes Bank har belastet koncernen med 0,4 milliarder kr.