Nykredit taber mio. på mystisk selskab i krise

Nykredit mangler at sælge en del af ejendommene med dårlige lån fra nødlidende ejendomsmatadorer. Det har taget lang tid at begrænse tabene, men der er nedskrevet på lånene, forsikrer Nykredit. I en af handlerne er godt 300 mio. kr. tabt.

Denne ejendom i Kristen bernikowsgade 6 i København er en af de i alt 13 ejendomme i selskabet Kalvebod III, som Nykredit har tabt mange penge på Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang

Ejendommen er kridhvid med gesimser og udvendig stuk. I stuen hersker en designerbutik af den dyre slags, men alligevel er der sat et diskret »Til leje«-skilt på vinduet ved siden af. Her på Kristen Bernikowsgade få meter fra Strøget, Magasin og nogle af byens allerhippeste caféer gemmer sig en historie om endnu et af finanskrisens spøgelser, der fortsat giver tab til bankerne og særligt til Nykredit.

Ejendomsmatadoren Erik Vestergaard-Jensen var kendt for sin særlige trang til at købe æstetisk smukke gamle københavnerejendomme, men var omvendt også i ejendomskredse berygtet for at betale så voldsomme overpriser for herlighederne, at ingen rigtigt ville byde med, når han var med i udbudsrunden.

Nu efter fem års krise er Nykredit endelig sluppet af med Erik Vestergaard-Jensens overbelånte ejendomme, der er solgt til PFA, så man kan sige, at Nykredit har trukket pinen i langdrag. Først til næste år forventer Nykredit at have frigjort sig fuldt og helt fra de overbelånte og nødlidende ejendomme, som daværende Nykredit-direktør Peter Engberg Jensen efterlod i Nykredits regnskaber, da han dagen før Lehman Brothers kollaps i 2008 valgte at købe Forstædernes Bank.

Nykredit sidder også på Kalvebod I og Kalvebod II med i alt ejendomme for 800 mio. kr., der blandt andet stammer fra den nu fængslede ejendomsmatador Martin Klütz og hans kuldsejlede selskab Sandgården. Planen er, at disse to selskaber, der både ejer boligejendomme og lager- og fabriksbygninger, skal være afviklet i 2014.

13 ejendomme i Kalvebod III

De dårlige låneengagementer er først i de senere år dukket op i Nykredits regnskaber. Ellers har de ligget godt og grundigt skjult i andre nødlidende ejendomsselskaber, som Nykredit som kreditgiver har holdt i live. Berlingske Business har som led i artikelserien »Problemerne tårner sig op for Nykredit« kulegravet det mystiske datterselskab Kalvebod III, der sidste år i december dukkede op ud af det blå, da Nykredit overtog aktierne fra K. Wallin Holding og Lux Principal Investments. Det tidligere selskab havde været afhængig af långiverens velvilje, fremgår det af revisorpåtegningerne.

Nykredit havde med andre ord kontrollen, selv om Kalvebod III aldrig officielt har været nævnt i Nykredits regnskab.

Historien er interessant, fordi det først nu er muligt at sætte tal på det tab, som Nykredit har lidt på selskabet. Det skyldes, at det pågældende ejendomsselskab blev handlet til PFA, der i dag diskret bekender kulør, idet man har placeret en annonce på bygningen på den eksklusive Kristen Bernikowsgade.

Berlingske Business har lagt gælden sammen i de de 13 ejendomme, der var en del af Kalvebod III. I alt var der ved udgangen 2012 gældsforpligtelser for godt 1,2 mia. kr. samt en negativ egenkapital. Men da handelsprisen til PFA var på 870 mio. kr., har Nykredit tabt lige over 300 mio. kr.

»Et normalt forløb«

Business har forelagt dette regnestykke for Nykredits underdirektør, Lars Holst, der har stået for handlen. Han har ikke ønsket at kommentere det. Til gengæld oplyser han, at man er godt tilfreds med den pris, man har fået fra PFA.

Hvor meget har I tabt på de engagementer?

»Det må du selv regne ud. Men ja, vi har tabt på handlen, og de penge har vi afskrevet for år tilbage, så i 2013 får vi en indtægt på det i bankens regnskab. Jeg vil sige så meget, at vi forsøger at afskrive nok i tide, men vi har fået solgt det pænt og ordentligt i år, og det betyder et positivt resultat på bundlinjen. Men samlet set taber vi. Det har vi vidst hele tiden,« siger Lars Holst. Men det selskab ligger med negativ egenkapital hos jer i mange år, og har levet på kreditors gode vilje?

»Ja, vi har været med til at udvikle og finansiere de ejendomme undervejs.« Nogle vil måske sige, at der var tale om en parkeringshandel?

»Det ved jeg ikke, jeg konstaterede, at det selskab var der, da vi overtog Forstædernes Bank. Vi har levet op til det, vi skulle, og da vi vurderede, at det var hensigtsmæssigt, overtog vi aktierne i december. Det har vist sig at være en rigtig god beslutning, for der er sket en værditilvækst, og nu har vi afviklet ejendommene.«Men Nykredits relation til det selskab var ukendt?

»Ja, vi reklamerer ikke med, hvem vi har kundeforhold til. Vi har masser af ejendomsselskaber som kunder, og det må vi ikke fortælle om. Det har været et normalt forløb. Først da vi overtager aktierne, bliver det interessant, fordi det er så stor en transaktion.«

Lars Holst lægger ikke skjul på, at man har brugt metoden for at spare omkostningerne og bøvlet ved tvangsauktioner. Officielt er der intet ulovligt ved at lade ejendommene leve et stille liv efter en krise, som den vi lige har været igennem, men ifølge Lars Holst ser myndighederne gerne, at man ikke ligger med ejendommene på balancen for længe:

»Når der er sådan en krise, mener andre, at vi skal sælge hurtigt med store tab og komme videre. Det synes vi ikke, altid er en fordel. Så kan det være en fordel at lave et ejendomsselskab, og lave en ramme for det. Vi prøver efter vores beskedne evne at begrænse tab.«