Nykredit sætter en milliard kroner af til renteswaps

Indtjeningen er steget i første kvartal 2015 i finanskoncernen Nykredit, men en milliardstor hensættelse på renteswaps betyder, at bundlinjen ender på niveau med samme periode sidste år.

Foto: Thomas Lekfeldt. Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit
Læs mere
Fold sammen

Der er stor fremgang i kerneforretningen i finanskoncernen Nykredit, der blandt andet omfatter landets største realkreditforening. Det viser koncernens regnskab for første kvartal 2015, der dog også afslører, at Nykredit stadig kæmper voldsomt med renteswaps.

Basisindtægterne i første kvartal i år er steget med 20 pct. til 3.290 mio. kr. i forhold til første kvartal 2014, og omkostningsprocenten er i samme periode reduceret til 37,2 fra 46,4 i første kvartal 2014. Derudover er nedskrivningerne på udlån faldet med 36 pct. til 329 mio. kr.

Samlet betyder det, at resultatet før skat og eksklusiv værdireguleringer af renteswaps og beholdningsindtjening stiger med 740 mio. kr. fra 759 mio. kr. i første kvartal 2014 til 1.499 mio. kr. i første kvartal 2015.

»Vi har øget indtægterne, sænket omkostningerne og dermed forbedret resultatet af kerneforretningen med 740 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Jeg konstaterer derfor med tilfredshed, at vi fortsætter bevægelsen mod et mere kundeorienteret, effektivt og rentabelt Nykredit,« siger Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit.

Det er dog værd at bemærke, at det er eksklusiv værdireguleringer af renteswaps, for dette punkt er en betydelig post i Nykredits regnskab. Nykredit har lavet mange renteswap-aftaler med kunderne - særligt andelsboligforeninger og landmænd - og eftersom renten er faldet, er gælden på disse renteswap-aftaler steget.

Det giver en øget risiko for tab i Nykredit, og derfor har koncernen hensat 1.061 mio. kr. på renteswaps mod 230 mio. kr. i første kvartal 2014.

Det medfører, at Nykredits resultat før skat ender på 883 mio. kr. mod 878 mio. kr. i første kvartal 2014.

»Trods forbedringer i kerneforretningen lander det samlede resultat før skat på niveau med samme periode sidste år. Det skyldes negative regnskabsmæssige værdireguleringer på renteswaps, der er et resultat af det faldende renteniveau, som vi så over hele Europa i første kvartal,« siger Michael Rasmussen.

Også bundlinjen ligger dermed på niveau med sidste år. Bundlinjen viser et overskud på 686 mio. kr. i første kvartal 2015 mod 678 mio. kr. i samme periode sidste år.

Nykredits ledelse fastholder forventningen til en basisindtjening efter nedskrivninger, men eksklusiv værdireguleringer af renteswaps i hele 2015 i niveauet 3,8 mia. kr. til 4,3 mia. kr. I den forbindelse bemærker ledelsen, at udviklingen på rentemarkedet og nedskrivninger på udlån fortsat må vurderes med nogen usikkerhed.