Nykredit mere end fordobler sit resultat

Første halvår har skaffet Nykredit-koncernen et mere end dobbelt så stort overskud før skat, end i den tilsvarende periode året før.

Nykredits topchef Michael Rasmussen. (Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix 2013) Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Landets største realkreditkoncern, Nykredit, har haft et godt halvår. Resultatet før skat steg med næste halvanden milliard kroner til godt tre milliarder kroner, hvilket rundt regnet er det dobbelte af resultatet i den tilsvarende periode sidste år.

Tallene er fraregnet værdiregulering af de omstridte renteswaps, som volder både finanssektoren og andelsforeninger problemer. Men mens swaps i første halvår 2014 kostede Nykredit en udgift på 435 millioner kroner, så kan koncernen i år på grund af rentestigningen i årets andet kvartal indtægtsføre stort set det samme beløb.

Nykredits driftsomkostninger faldt med fem procent, så omkostningsprocenten faldt fra 45,6 til 38,9 procent i halvåret. Nedskrivninger på udlån til nødlidende kunder faldt med 57 procent til 449 millioner kroner, og koncernchef Michael Rasmussen er meget tilfreds.

»Vi opjusterer på den baggrund vores forventninger for hele 2015 med 400 mio. kr. Vores samlede resultat går frem med 2.250 mio. kr. Det skyldes primært forbedringen af kerneforretningen, men også eksterne faktorer som det ændrede renteniveau, der har givet positive værdireguleringer på renteswaps. Renteswaps og beholdningsindtjening er ikke en del af kerneforretningen,« skriver Michael Rasmussen i forbindelse med regnskabet.

Han advarer i sin kommentar dog også om, at koncernen er nødt til at fortsætte kursen for at polstre sig yderligere kapitalmæssigt.

»Vi skal frem mod 2019 øge vores kapitalpolstring og lønsomhed markant. Derfor fastholder vi vores fokus på at styrke kerneforretningen. Som led i vores overordnede strategi, Winning the Double, vil vi over de kommende år gennemføre Forretningsplan 2018. Planen indebærer, at vi yderligere forbedrer resultatet af kerneforretningen med 1.500 mio. kr. inden udgangen af 2018,« skriver koncernchefen.

Han oplyser, at myndigheder, ratingbureauer og markedet efter hans opfattelse forventer, at Nykredit øger sin kapitalpolstring og indtjening markant.

»Vi vurderer, at vi skal have ca. 12 mia. kr. mere i egentlig kernekapital i 2019, end vi har i dag,« skriver han.

En stor del af æren for det gode resultat i halvåret kan tilskrives renteudviklingen. Renterne på realkreditlån slog nye bundrekorder i foråret med en variabel rente under nul og en rente på traditionelle fastforrentede lån på to procent.

Det medførte især i årets første kvartal travlhed i realkreditinstitutterne, da tusinder af boligejere og virksomheder myldrede over i de rekordlave renter, og hver låneomlægning medfører indtægter til realkreditinstitutterne. Derefter steg renten i andet kvartal, hvilket medførte de værdistigninger på renteswaps, som Nykredit noterer sig i regnskabet.

Nykredit har været en af de store udstedere af renteswaps, som populært sagt bytter kunders variable renter ud med en fast rente. Men der er tale om et finansielt instrument, hvis værdi svinger med renten. Og der har bragt en del andelsboligforeninger i uføre, blandt andet fordi den negative værdi skal trækkes fra andelens værdi.

Nykredit Bank har ingen direkte renterisiko på beholdningen af renteswaps, fordi den har afdækket sig med andre finansielle instrumenter. Så værdien af dem i Nykredits regnskab hænger sammen med de retssager, som Nykredit er trukket ind i af utilfredse andelsforeninger.

Senest fik den store og nødlidende andelsforening Duegården på Frederiksberg landsrettens nej til at gå konkurs på egen foranledning. Men onsdag oplyste det såkaldte Procesbevillingsnævn, at foreningen har fået lov til at prøve sagen ved Højesteret, fordi den er principiel.

Så længe de juridiske forhold er uafklarede, laver Nykredit hensættelser på andelsboligområdet. Risikoen svinger med udviklingen i den lange swaprente, og derfor kunne Nykredit i halvårsregnskabet indægtsføre en del af hensættelsen.

»Værdireguleringerne skal betragtes som en reservation til dækning af eventuelle fremtidige tab. Samtidig er værdiansættelsen baseret på en forsigtig vurdering, og for renteswaps med kunder i laveste ratingkategori værdireguleres hele markedsværdien til 0 kr. Det skal bemærkes, at reservationen i betydeligt omfang er foretaget for at dække risikoen for, at Nykredit taber en række retssager på andelsboligområdet, uanset at det er forventningen, at retssagerne falder ud til Nykredits fordel,« skriver Nykredits ledelse i halvårsregnskabet.

De faktisk konstaterede tab på renteswaps har siden 2012 udgjort ca. 375 millioner kroner, hvoraf 74 millioner kroner stammer fra det forløbne halvår.

Nykredits topchef, Michael Rasmussen, uddyber fyringerne der er på vej, trods den høje vækst: