Nykredit-kunder får kæmperegning for bankfiasko

Nye krav til forhøjet kapitalkrav medføre kæmperegning til kunderne i form af øgede bidragsforhøjelser.

Foto: Brian Bergmann
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Når tusindvis realkreditkunder i Totalkredit i øjeblikket modtager breve med varsel om massive bidragsforhøjelser, er den officielle forklaring de øgede kapitalkrav. Den snart forhenværende koncernchef Peter Engberg har forklaret, at Nykreditkoncernen i løbet af de næste seks år skal øge egenkapitalen til 70 mia. kr. fra de nuværende 57 mia. kr. for at opfylde kravene, og det er vel at mærke med det nuværende forretningsomfang. Dermed skal der over seks år hentes 13 mia. kr. ekstra i egenkapital.

Men mens de massive bidragsforhøjelser betyder en voldsom stigning i indtægterne, må låntagerne samtidig konstatere, at det fejlslagne opkøb af Forstædernes Bank udgør op mod to tredjedele af det beløb, der skal hentes hjem de kommende seks år. Forstædernes Bank har kostet koncernen samlede tab på op mod 8 mia. kr., viser Økonomisk Ugebrevs skøn, som bekræftes af branchekilder.

Nykredit overtog Forstædernes Bank i oktober 2008, og allerede ved afslutningen af året blev offentliggjort et tab på knap 400 mio. kr. Hertil kommer tab i 2009 på 4,7 mia. kr. i nedskrivninger på Forstædernes Bank. Dermed var tabene efter mindre end halvandet års ejertid oppe på 5,1 mia. kr. Herefter bliver det uklart, præcis hvor store tab den fejlslagne investering påfører Nykredit-koncernen.

Fra 1. april 2010 bliver Forstædernes Bank nemlig fusioneret med Nykredit Bank, og fra da af kommer der ikke meldinger om, hvor meget investeringen påfører Nykredit af tab. Men for 2010 alene er der nedskrivninger i den nu fusionerede bank på 1,2 mia. kr., i 2011 på 0,4 mia. kr. og endelig i 2012 på 0,6 mia. kr. Det er dermed samlet for de tre år 2,2 mia. kr.

Antageligt stammer ikke alle udlånstabene fra Forstædernes Bank. Men nedskrivningerne i 2010, 2011 og 2012 udgør, sammen med de tidligere udmeldinger om tab på Forstædernes bank, op til 7,3 mia. kr. Dermed er det ikke langt fra de omtalte 8 mia. kr. Hovedparten af tabene er uden tvivl en konsekvens af koncernchefs Peter Engbergs beslutning om at købe Forstædernes Bank, og dermed tab, som koncernen kunne have undgået, hvis Forstædernes Bank var blevet kigget bedre i sømmene.

Det samme gælder byggeriet af nyt prestigehovedsæde – Krystallen. Som tidligere omtalt i økonomisk Ugebrev har dette byggeri – vel nok Danmarks dyreste kontorbyggeri – foreløbig kostet nedskrivninger på 539 mio. kr. Dermed har eventyret med Forstædernes Bank og nyt hovedsæde belastet koncernens samlede egenkapital med omkring 8 mia. kr. Eller næsten to tredjedele af det, egenkapitalen mindst skal vokse med de næste seks år.

For låntagerne i Nykredit/Totalkredit er de store tab som følge af interne investeringsbeslutninger omkring Forstædernes Bank interessante i den forstand, at en direkte konsekvens nu bliver højere bidragsbetalinger de kommende år end ellers. Denne proces er i fuld gang. Omregnet betyder tabene, at hvis de skal hentes hjem over de kommende seks år, svarer det til godt 1,3 mia. kr. om året. Til sammenligning var koncernens samlede bidragsindtægter i 2012 på 6,5 mia. kr.

Dermed skal der næsten en stigning på 20 procent i bidragsbetalinger til alene for at dække hullet efter Forstædernes Bank og det nye hovedsæde. Men det er ikke helt nok til at bringe egenkapitalen op på 70 mia. kr. For at det kan realiseres, skal bidragene vokse med en tredjedel i forhold til 2012, eller 2,2 mia. kr. mere om året de kommende år.

Regnskabet for første kvartal, kombineret med de varslede bidragsforhøjelser, betyder, at der er udsigt til en massiv vækst i bidragsindtægterne for Nykredit – og altså højere bidragssatser for låntagerne.

Frem til 2012 var Nykredit det institut, der var mest tilbageholdende med bidragsforhøjelser. En væsentlig del af forklaringen var aftaler i forbindelse med overtagelsen af Totalkredit. Nykredit er forhindret i forhøjelser på private realkreditlån i Nykredit, mens der nu er helt åbent for forhøjelser af lån i Totalkredit. Det er forklaringen på, at alle nye lån til private sker via Totalkredit. Men selvom Nykredit sammenlignet med andre institutter var relativt tilbageholdende med forhøjelser, steg koncernens samlede bidragsindtægter fra 2008 til 2012 alligevel med 58 procent il 6,5 mia. kr. Når der tages højde for væksten i udlån, er stigningen pr. udlånt krone dog nede på omkring det halve.

Men nu er der udsigt til en ganske voldsom stigning for alle private låntagere. Der bliver tale om en meget stor grad af graduering efter først og fremmest belåningsgraden. Realkreditkunder med en belåningsgrad under 40 procent slipper helt for stigninger. De slipper uændret med mellem 0,35 procent og 0,45 procent i årligt administrationsbidrag. Den gruppe, der får det største smæk, er dem med lån, der udgør en belåningsgrad mellem 60 og 80 procent, og som ikke betaler afdrag. Her er stigningen i prisen 52 procent for fastrentelån og 68 procent for variabelt forrentede lån.

Prøv Økonomisk Ugebrev i en måned for kun 500,- kr.