Nykredit: »Det bliver dyrere nu – og billigere på langt sigt«

Professor Nina Smith kommer til at indtage en absolut nøgleposition i det kommende børs-noterede Nykredit som formand for Foreningen Nykredit. Hun vil ikke »bortforklare«, at det bliver dyrere at være kunde nu. Men prisforhøjelser og børsnotering var eneste udvej, siger hun.

Økonomiprofessor Nina Smith ventes at blive formand for Foreningen Nykredit.Arkivfoto: Thomas Lekfeldt Fold sammen
Læs mere

§Hvorfor skal Nykredit børsnoteres nu?

»Vi vil selv bestemme over vores egen skæbne, og at vi ikke bliver presset til drastiske løsninger. Det har været undervejs i noget tid. Vi har i lang tid vidst, at Nykredit ville møde store udfordringer med ny regulering fra myndighederne. Derfor har vi lavet en plan, hvor vi skal skaffe ti mia. kroner frem til 2018 selv, men vi vurderer, at vi skal bruge 15 mia. kr. mere. En børsnotering vil være den bedste måde at skaffe de penge på,« siger professor Nina Smith, formentlig kommende formand for Foreningen Nykredit.

§I siger, at reguleringen har en karakter, hvor det værste kan ske. Hvad betyder det?

»Reguleringen ligger ikke fast endnu. Men hvis det værst tænkelige scenarie skulle ske, så kan kapitalkravene blive så skrappe, at vi blev nødt til at skalere vores forretning ned.«

§Men jeres konkurrenter har jo ikke følt sig pressede på samme måde?

»Vi har den største andel af boliglån, og samtidig er vi den eneste, der ikke er børsnoteret. Vi har manglet den fleksibilitet og den mulighed for at skaffe kapital, som en børsnotering giver mulighed for.«

§Bliver det samlet set dyrere at være kunde?

»Vi kommer med prisforhøjelser som en del af pakken. Det vil jeg ikke bortforklare. Men samtidig lancerer vi et koncept kaldet Kundekroner, hvor vi vil føre penge tilbage til kunderne. På langt sigt vil det blive billigere for danske boliglånere, end hvis vi forestillede os, at vi måtte afvikle en del af af forretningen.«

§Hvad betyder det helt konkret, at foreningen skal tilbageføre pengene til kunderne?

»I Nykredit vil Foreningen Nykredit stadig være hovedaktionæren og dermed få del i afkastet fra Nykredit. De penge skal bruges til at gøre det mere attraktivt at være kunde i form af konkrete rabatter og kontanter.«

§Hvorfor skulle man som investor skyde penge i jer?

»Vi vil være en ret stabil investering. Vi er attraktive, selv om vi måske ikke har så højt et afkast, så vil der tilsvarende heller ikke være så høj risiko.«

§Hvor meget sælger foreningen ud?

»Det præcise tal kender vi ikke. Det afhænger selvfølgelig af prisen, hvor udvandet foreningen skal blive. Men vi forbliver majoritetsejer og vil eje over 50 procent.«

§Hvad er de fælles interesser mellem kunderne og de kommende nye aktionærer?

»Der er den interesse, at Nykredit skal drives som en effektiv virksomhed. Det er klart, at det selvfølgelig kan virke i modstrid med kundeinteressen. Men afkastet vil gennem Foreningen Nykredit gå tilbage til kunderne, så der mener vi, at der vil være en fælles interesse.«

§I bliver anklaget for at kuppe selskabet med denne øvelse?

»Det er jeg selvfølgelig ikke enig i. Vi har valg i Nykredit hvert eneste år, og vi er altid i valgkamp. Vi har gennem længere tid drøftet Nykredits udfordringer med repræsentantskabet. Det her er vores løsning på de problemer, som Nykredit står overfor. Vi skal skaffe 25 mia. kroner. Det er vores bedste bud. Men vi lytter gerne til andre forslag.«

§I en proces med børsnotering er det normalt at stille bonusser op for ledelsen. Vil det ske her?

»Vi har ingen planer om bonusser til ledelsen. Vi er nødt til at være rigtig omkostningseffektive, og ledelsen har heller ikke bonusordninger. Vi har dog planer om medarbejderaktier.«

§Hvilken dialog har I haft med politikere i denne proces.

»Det har været en lukket proces, men vi taler selvfølgelig med dem, der arbejder med regulering. Både den nuværende og den foregående erhvervsminister har haft en god forståelse for den situation, som Nykredit står i, og hvor vigtig realkreditten er for Danmark.«