Nye tal underminerer landbrugets stilling som klimaduks

En ny opgørelse fra Energistyrelsen viser, at dansk landbrug har reduceret sin udledning af drivhusgasser langt mindre end hidtil antaget.

Dansk landbrug har været for optimistiske i vurderingen af, hvor meget man har reduceret udledningen af drivhusgasser Fold sammen
Læs mere
Foto: Steffen Ortmann

Dansk landbrug har været for optimistiske i vurderingen af, hvor meget man har reduceret udledningen af drivhusgasser, skriver Information.

Landbrug og Fødevarer vurderer, at udledningen af drivhusgasser er blevet 23 procent mindre fra 1990 til 2010, men nye tal fra Energistyrelsen viser, at udledningen fra landbrugssektoren kun er faldet med 14 procent.

Verdens førende klimaeksperter har nemlig opdateret retningslinjerne for, hvordan man vurderer udledningen af drivhusgasser, og ny viden viser blandt andet, at metangas, som landbruget udleder store mængder af, påvirker global opvarmning mere, end man tidligere har troet.

»Det betyder, at landbrugets reduktion sammenlignet med andre sektorer ligger i den lave ende,« siger videnschef i tænketanken CONCITO Torben Chrintz.

Dermed peger pilen i endnu højere grad peger på landbruget, når politikerne skal forhandle den nye klimalov, mener Torben Chrintz.

Reduktionen på de 23 procent er flere gange af formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Gade, blevet brugt som argument for , at landbrugssektoren dårligt kan pålægges yderligere klimaforpligtigelser i forbindelse med den kommende lovgivning.

»Landbruget har brugt reduktionen på de 23 procent politisk til at sige: »Vi har allerede opfyldt vores forpligtelser i perioden 1990-2012«. Med de nye beregningsmetoder er det tal mindre, og det vil nok øge det politiske pres på landbruget,« vurderer seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab Steen Gyldenkærne fra Aarhus Universitet.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt hæfter sig trods de nye tale ved den internationale sammenligning.

»Vi er stadig klimaduks i verden. Vi har stadig verdens laveste klimaaftryk pr. produceret kilo kød, korn og mælk,« siger Lars Hvidtfeldt til Information.