Nye regler om istandsættelse ved fraflytning

Som følge af ændringer i lejeloven kan det ikke længere aftales, at en lejer af et boliglejemål skal nyistandsætte lejemålet ved fraflytning, men udlejer kan stadig kræve istandsættelse på lejers regning.

Søren Damgaard er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Før den nye lejelov trådte i kraft 1. juli 2015 kunne udlejer og lejer frit aftale, at lejer skulle nyistandsætte et lejemål ved fraflytning, hvis lejemålet var nyistandsat ved lejers indflytning. En sådan aftale vil ikke længere gyldigt kunne indgås, efter at de nye ændringer i lejeloven er trådt i kraft.

Baggrunden for lovændringen er blandt andet, at mange lejere fik store regninger til istandsættelse, når de fraflyttede et lejemål, uafhængigt af, at de kun havde beboet det i kort tid, og at lejligheden fremstod i pæn stand.

Et nyere eksempel er en Vestre Landsrets dom fra 2011, hvor en lejer skulle betale for at få en lejlighed nyistandsat ved fraflytning, selv om lejligheden fremstod nyistandsat.

Lejer kan fortsat være ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse, men det kan ikke aftales, at lejer skal sætte lejemålet i bedre stand, end hvad der er påkrævet efter ejendommen og det lejedes karakter. Dette er politisk blevet betegnet som en pligt til »normalistandsættelse«.

En forpligtigelse til normalistandsættelse eksisterede også efter de tidligere regler i lejeloven, da det var (og er) den istandsættelsesforpligtigelse, lejer havde, hvis det var aftalt, at lejer havde den indvendige vedligeholdelsespligt, men at lejemålet ikke skulle nyistandsættes.

Ulempen ved at aftale »normalistandsættelse« er, at det konkret kan være svært at afgøre, hvad der er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter. Normalistandsættelse vil blive aftalt i flere lejekontrakter fremover, da en aftale om nyistandsættelse er udelukket efter de nye regler. Dette kan give et øget antal konflikter mellem lejer og udlejer.

En Vestre Landsrets dom fra 1992 kan anvendes som et fortolkningsbidrag til at fastlægge, hvad der kan kræves under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter. I denne sag blev det fastslået, at lejer efter en periode på cirka fem år, hvor der ikke var skiftet maling og tapet, var forpligtiget til at betale udgifterne til dette.

På baggrund af dommen er det nærliggende at antage, at lejeperioder på over fem år i hvert fald er tilstrækkeligt til, at udlejer kan kræve, at lejer foretager tapetsering og maling, hvis denne har en pligt til at normal­istandsætte. Imidlertid må det afhænge af det lejedes karakter, og hvor godt lejer har behandlet lejemålet løbende. Det fremgår af et svar fra ministeren for by-, bolig- og landdistrikter, at det forventes, at lejer er forpligtiget til at nymale en lejlighed efter tre-fire års brug.

Det kan generelt siges, at der er tale om en konkret vurdering, hvor der må skeles til, hvor lang tid lejer har beboet lejemålet, og at lejer skal istandsætte lejligheden, hvis dette er rimeligt og sædvanligt. Det kan være svært at udlede konkrete svar fra disse generelle betragtninger.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter har flere gange givet udtryk for, at lejemålets stand ved lejers indflytning spiller en afgørende rolle for omfanget af vedligeholdelsesforpligtigelsen.

Dette fremgår ikke direkte af loven, men det er korrekt, at lejemålets stand ved overtagelsen må være med til at definere »ejendommen og det lejedes karakter«, og derfor påvirker omfanget af vedligeholdelsesforpligtigelsen. Det er derfor vigtigt, at lejemålet fremstår præsentabelt ved lejers indflytning.

Ændringen i loven er ikke nødvendigvis en fordel for alle lejere. Hvis lejer et flytter ind i en nyistandsat lejlighed og bor der i to år, vil lejer et kunne fraflytte lejligheden uden at skulle foretage nogen form for vedligeholdelse, hvis det ikke er påkrævet efter ejendommen og det lejedes karakter.

Hvis lejligheden efterfølgende udlejes til lejer to, der ligeledes bor i lejligheden i to år, vil denne formentlig kunne tilpligtes at sætte lejligheden i stand i form af maling af vægge og lofter samt afslibning af gulve.

Udlejer har derfor også i vidt omfang fremover mulighed for løbende at få sine lejemål sat i stand på lejers regning, såfremt udlejer husker at pålægge alle lejere vedligeholdelsespligt i lejekontrakten.

Der vil dog fremover gå længere tid imellem, at udlejer kan få sine lejemål sat i stand, end hvis der fortsat kunne aftales nyistandsættelse, og normalistandsættelsesforpligtigelsen indebærer herudover en væsentlig usikkerhed om, hvornår istand­sættelses­arbejderne kan kræves udført.