Nye net-målinger punkterer læsertal

Foreningen af Danske Internetmedier (FDIM) lancerer i dag en udvidet metode til at opgøre læsertal på Internettet. Metoden giver et langt mere nuanceret og reelt billede af antallet af brugere på de enkelte medier, der dermed oplever et fald på op mod 50 procent i læsertallene.

De tre store, danske erhvervssites – epn.dk, Business.dk og Borsen.dk – oplever alle med ét slag store fald i antallet af unikke besøgende med FDIMs udvidede og mere præcise målemetode for besøgende på landets hjemmesider.

Jyllands-Postens epn.dk falder med 40 procent i hele maj måned, når man sammenholder den "gamle" og den "nye" målemetode. Det svarer til, at epn.dk reelt havde 362.098 besøgende i maj mod 603.159 ifølge den gamle metode.

Berlingske Tidendes Business.dk oplever et fald på 37 procent til 336.928 besøgende, mens Børsens Borsen.dk har 49 procent færre besøgende svarende til 240.000 i maj måned.

Ingen reelle ændringer

"Metoden til at måle er den samme, men der er er lagt noget oven på, og så bliver svaret nyt. Det bliver levende væsener og ikke cookies, vi måler på, og der er selvfølgelig en forskel," siger formand for FDIM Christian Peytz.

FDIM kaldet det selv "tredje generations internetmålingen", der blandt andet kobler adfærden på din computer sammen med en lang række statistikker og viden om danskernes aldersfordeling, antal beboere i en husstand, antal computere per husstand mv.

Det betyder, at i stedet for at måle på antallet af computere (cookies), er det nu muligt at få et billede af antallet af reelle personer, der besøger landets hjemmesider. Desuden vil en løbende Catinet-undersøgelse om danskernes forbrug på Internettet løbende inddrages i målingerne.

Nichemarkedet får et løft

Endnu en markant forbedring ved det nye system er et internetpanel med mere end 100.000 personer, som automatisk indrapporterer deres adfærd på nettet.

Det giver mulighed for at gå bagom tallene og eksempelvis se, hvor mange kvinder, mænd, nordjyder eller specialarbejdere, der besøger hvilke sites. Hvilken alder og indkomst de har samt en lang række andre oplysninger om brugernes adfærd.

"Det giver en mulighed for at ramme de ønskede målgrupper meget mere præcist. Og det vil løfte annoncepriserne," siger Christian Peytz og peger på, at det særligt vil være tilfældet med de mindre sites, der nu får en forbedret mulighed for at dokumentere en bestemt målgruppe over for annoncørerne.

Han forventer dog ikke dramatiske prisstigninger på online-annoncer.

Meget besøgte sites som msn.dk, enriro.dk og Ekstrabladet.dk figurerer endnu ikke på listen på grund af tekniske uafklarede forhold. Når disse meget besøgte sider kommer med på listen, vil det ændre de nuværende placeringer.