Nye muligheder for eksotiske investeringer

Eksotisk investering. Handelsbanken åbner i dag mulighed for, at private kan sætte deres opsparing i en række valutaer fra vækstlande som Kina og Rusland. Det sker via en valutaindekseret obligation.

Få mulighed et godt afkast af din investering uden risiko. Sådan lyder tilbuddet fra Handelsbanken til danskere, der gerne vil sætte deres spare penge i eksotiske valutaer.

Banken udbyder i dag nogle valutaindekserede obligationer, og ideen med dem er at investere i udviklingen i ni forskellige vækstlande. Blandt andre Kina, Indien, Rusland, Argentina og Tyrkiet.

Obligationerne er delt op i tre porteføljer med tre valutaer i hver, og de løber i to et halvt år. Og hvis den økonomiske udvikling i vækstlandene i den periode bliver så stærk, at valutaerne i bare en af porteføljerne bliver styrket over for euroen, vil obligationerne stige i værdi. Det vil give et afkast direkte ned i foret på de danske investorer den dag, obligationerne løber ud. Størrelsen af afkastet afhænger af, hvor meget valutaerne er blevet styrket over for euroen.

Omvendt er der en garanti mod tab, hvis udviklingen går den modsatte vej, så samtlige valutaer falder i værdi i forhold til euroen. I det tilfælde får man obligationerne betalt tilbage til kurs 100 ved udløb.

Handelsbanken introducerer den nye obligation i dag, og den er den seneste i en lang række af indekserede obligationer.

Investeringschef i Handelsbanken Preben Bjerrekær mener, at den nye obligation henvender sig til et bredt udsnit af private investorer. Stykstørrelsen er 1.000 kr., og man skal købe for mindst 10.000 kr. Det sker til en overkurs på 102.

- Mange af verdens vækstøkonomier har de seneste år opnået en hidtil uset økonomisk stabilitet. Ikke mindst Indien og Kina. Vi mener, at der er gode muligheder for, at den udvikling fortsætter, og at vækstøkonomiernes valutaer derved bliver styrket over for euro, siger Preben Bjerrekær.

Tre vigtige forholdDe indekserede obligationer bliver også kaldt strukturerede produkter, og de er blevet stadig mere udbredt, siden de første kom frem tilbage i 1998. Sidste år blev der i alt investeret i strukturerede produkter for 25,6 mia. kr. Det er næsten 12 procent mere end året før.

I forhold til 2004 er der tale om mere end en fordobling. Obligationerne kan ud over valuta også være baseret på forskellige aktier eller råvarer. Tanken er, at investorerne på en og samme tid nyder godt af obligationernes sikkerhed og det højere afkastpotentiale i eksempelvis aktier.

Søren Plesner er indehaver af det uafhængige finansielle rådgivningsfirma Basispoint, og han mener, at de indeksbaserede obligationer eller strukturerede produkter under visse betingelser kan være et godt alternativ for de private investorer. Men han fremhæver, at der er tre forhold, som det er vigtigt at holde sig for øje:

l Det er risikabelt og dyrt at komme ud af obligationerne, inden de løber ud. Det sker i givet fald til markedskursen.

l Garanterede obligationerne er set i bakspejlet som oftest kun den næstbedste løsning. Hvis eksempelvis en aktieindeksbaseret obligation stiger i værdi, vil det altid være bedre at sætte sine penge direkte i de underliggende aktier. Men det vil i givet fald være uden sikkerhed.

l Beskatningen af obligationerne er meget kompliceret. Obligationer baseret på aktier eller råvarer bliver beskattet efter lagerprincippet. Det vil sige, at man bliver beskattet af en kursgevinst ved årets udgang, selv om den ikke er realiseret. Omvendt er der også adgang til at trække ikke realiserede tab fra.

Kun de valutabaserede obligationer bliver beskattet efter realisationsprincippet. Det vil sige, at man først betaler skat af en eventuel kursgevinst, når man rent faktisk har fået den.

- Derfor vil jeg anbefale private, at hvis det drejer sig om investeringer for frie midler, så skal det kun ske i obligationer baseret på valuta. De aktie- og råvarebaserede obligationer kan man investere i i forbindelse med sin pensionsopsparing, siger Søren Pesner.