Nye krav til museum

Danske Alectia A/S har erfaring i rådgivning om restaureringer af fredede bygninger. Nyeste opgave er Øregaard Museum.

Specialister i rådgivning om renovering af museer. Det er det indtryk, man får, når man ser på opgavelisten hos Alectia A/S de seneste år.

En stribe af de mellemstore renoveringer af danske kulturbygninger har alle haft virksomheden som hel eller delvis rådgiver, og nu er turen kommet til Øregaard Museum, der skal totalrenoveres.

Museumsbygningen stammer fra 1806 og skal bringes i en stand, så den lever op til nutidens museumskrav.

»Den største udfordring er at få plads til de tekniske installationer. Det gælder om at holde en konstant fugtighed, og da vi ikke kan udføre synlige installationer i rummenes vægge, stiller det krav til kreativiteten,« siger forretningschef Jacob Ulrik Sachse.

God klimastyring skal beskytte kunstmalerierne og er derfor af stor betydning.

»Museet skal kunne styre den relative fugtighed og temperatur inden for et meget snævert interval. Der vil derfor være fokus på overvågningen af indeklimaet, og museet vil blive ved med at følge det i fremtiden,« siger han.

Selve arbejdet er projekteret til at vare 10 måneder, og i mellemtiden er hele det gamle hus tømt og malerierne lagt på magasin et hemmeligt sted.

Bruger nabohus og loft
Den kreative løsning omkring ventilationen bliver at inddrage husets nu tomme tagrum og gøre brug af husets eksisterende installationsrum, så ventilationsanlægget bliver indbygget så skjult som muligt. Museets smukke indre skal påvirkes mindst muligt.

Med ombygningen bliver der også fra Kulturarvsstyrelsen stillet krav om, at husets vægge, lofter og gulve føres tilbage til det originale.

Med det krav melder spørgsmålet sig omgående: Hvad er det oprindelige? Når man går rundt i det gamle hus, kan man se, at der overalt er taget små prøver, som skal dokumentere, hvilket af eksempelvis de mange lag tapeter på væggene, der er de oprindelige.

Istandsættelsen har fået 20 mio. kr. i støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Gentofte Kommune.

Bygningen blev fredet allerede i 1918 og har siden 1921 dannet ramme om Øregaard Museum, der med årenes slid trænger til en gennemgribende istandsættelse.

»Øregaard Museum bliver renoveret med respekt for husets smukke, nyklassicistiske rum. Renoveringen betyder, at vi får de krævede lys-, klima-, brand- og sikkerhedsforhold, der gør, at vi fremover vil kunne leve op til kravene og låne kunstværker af ’Enestående National Betydning’ fra andre museer,« forklarer Museumdirektør Sidsel Maria Søndergaard.

Hun fortæller videre, at Kulturarvsstyrelsen minutiøst skal godkende alle ændringer for at sikre, at husets arkitekturhistoriske kvaliteter bevares.