Nye fyringer truer TDC-ansatte

Telekoncernen vil fortsætte nedskæringerne for at få penge i kassen.

TDC har haft de fem kapitalfonde Blackstone, KKR, Providence, Apax og Permira som hovedaktionærer i en årrække, men ATP har haft en mindre ejerandel noteret på fondsbørsen.I november solgte de fem kapitalfonde TDC-aktier på markedet for 12,3 milliarder kr. Fold sammen
Læs mere
Foto: TDC

Nye fyringer står på dagsordenen i Danmarks største telekoncern, TDC, der nu er sat til salg.

»TDC har i de seneste mange år i væsentligt omfang reduceret sin arbejdsstyrke og forventer at reducere medarbejderantallet yderligere fremover,« skriver TDC i salgspapirerne.

3.500 fyret på fire år

I de snart fire år, som fem britisk-amerikanske kapitalfonde har ejet TDC, er der forsvundet omkring 5.000 medarbejdere fra TDC, heraf er lidt over 3.500 blevet fyret, resten er fulgt med i frasalg og udliciteringer.

I papirerne om mulige risici ved at investere i TDC-aktier står direkte, at »fremtidige reduktioner af arbejdsstyrken kan medføre væsentlige fratrædelsesomkostninger«. TDC har tidligere afholdt »væsentlige udgifter« i forbindelse med afskedigelser.

Omkring 70 procent af de ansatte var i september 2010 medlemmer af en fagforening, langt de fleste af Dansk Metal.

Borgfredsaftale

TDC har en såkaldt »borgfredsaftale« med fagforeningerne. Den betyder, at der hvert år bliver omkring fem procent færre medarbejdere i TDC-koncernen. Det sker, fordi ny teknologi betyder mindre behov for især serviceteknikere.

I 2009 forsvandt på denne måde cirka 800 medarbejdere, omregnet til fuldtidsstillinger. Med udgangen af september 2010 havde TDC 10.665 fuldtidsansatte.

Fagforeningerne kræver dog, at de ansatte, hvis stillinger nedlægges, i videst muligt omfang skal tilbydes omskoling, så de kan rykke til andre dele af TDC-koncernen.