Nye filialer sikrede kundetilgang hos Spar Sjælland

Sparekassen Sjællands realiserede sidste år netto rente- og gebyrindtægter på 1020 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med 2014-niveauet på 1019 mio. kr.

Foto: Christian Liliendahl. Lars Petersson, adm. direktør i Sparekassen Sjælland.
Læs mere
Fold sammen

På bundlinjen landede resultatet noget lavere end året forinden. I 2015 hentede Sparekassen Sjælland således et nettoresultat på 144,4 mio. kr. mod 180 mio. kr. i 2014. I regnskabet skriver koncern, at den anser resultat for at være tilfredsstillende.

»Årsagen til at resultat efter skat falder i forhold til året før, skyldes alene ændringen i kursreguleringer på 113,3 mio. kr. som følge af koncernens meget stærke likviditetsoverskud, der er placeret ud fra en meget lav risikoprofil i obligationer med kort løbetid. En rentestigning på obligationsmarkedet hen over 2015 har betydet et kurstab på beholdningen«, oplyser Lars Petersson, administrerende direktør, i regnskabet.

Fastholder udmeldte forventninger

Sparekassen Sjælland venter fortsat et basisindtjening 367-407 mio. kr. i indeværende år mod 410,8 mio. kr. i 2015.

Sparekassen venter at realisere et resultat efter skat, der er højere end det opnåede i 2015.

Med til at skabe væksten i indtjeningen er en årlig besparelse på 17 mio. kr. i kapitalomkostninger, som skyldes konverteret efterstillet kapital i forbindelse med omdannelsen sidste år, bortfald af engangsomkostningerne i 2015 til børsnoteringen samt cirka 30 mio. kr. i faldende renteudgifter til udløbne højtforrentede indlån. De beløb er inkluderet i forventningerne til basisindtjeningen.

Derudover venter sparekassen en besparelse på 30 mio. kr. i forhold til sidste år på indbetalinger til indskyderordningen og afviklingsformuen.

Banken indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 3 kr. i udbytte per aktie.