Nye EU-ansvarsregler for køre- og hviletid

Udvidet ansvar. Den 11. april træder den nye EU-forordning om køre- og hviletider i kraft, og som noget nyt er blandt andet speditører medansvarlige for at reglerne overholdes.

Køre- og hviletidsreglerne er nogle af de omdiskutere i transportbranchen. De er ændret mange gange gennem årene - og nu sker det igen. 11. april træder den nye EU forordning om køre- og hviletid i kraft.

Som noget nyt skal eksempelvis speditører, hovedentreprenører, underentreprenører og chauffør-vikarbureauer medvirke til, at transportplanen er i overensstemmelse med reglerne om køre-hviletid.

- Chaufførerne skal af virksomhederne have de nødvendige instrukser om reglerne, samt holde øje med, at reglerne overholdes. Transportvirksomheden er ansvarlig for de overtrædelser, som chaufføren begår - også selv om de er begået i et andet land, siger konsulent i DTL, Dansk Transport og Logistik, Karsten Gade.

Skiftet fra den analoge fartskriver til den digitale fartskriver spiller en vigtig rolle i den diskussion, der har været. Men de nye regler skal man være opmærksom på, hvordan de to typer fartskrive indstilles.

Minimale ændringerÆndringerne i de nye regler er dog minimale.

- På køretiden indføres en begrænsning på den ugentlige køretid. Når det gælder den daglige køretid, er det delte daglige hvil på 12 timer blevet strammet op, så det kun kan deles i to perioder. Derimod sker der en lille lempelse af hvilet på ni timer. Tidligere skulle de to manglende timer kompenseres indenfor den følgende uge, men fremover skal de ikke kompenseres, siger Karsten Gade.

I det ugentlige hvil er 36 timers reglen fjernet i de nye EU-regler. 24 timers reglen kan til gengæld bruges både ude og hjemme. Færgereglen er også ændret. Den er iøvrigt allerede trådt i kraft ved national kørsel.

- Som konsekvens af den såkaldte "Skills dom" i EU indføres i reglerne, at den tid, der anvendes på en rejse til eller fra en lastbil, som i parantes bemærket ikke står på chaufførens eller vognmandens hjemadresse, skal registreres i forhold til reglerne om køre-hviletid. I lighed med de gældende regler skal virksomheden planlægge transporterne, så reglerne kan overholdes, siger Karsten Gade.

-

Gældende køretid:Uafbrudt køretid – 4 ½ time.

Daglig køretid - 9 timer og 2 x pr. uge 10 timer.

6 køreperioder på en uge, ugentlig køretid 56 timer.

14 dages kørsel = 90 timer.

Gældende pauser efter 4½ times kørsel:45 minutter, eller

pauser af min 15 minutters varighed.

Gældende dagligt hvil:11 timer eller 12 timer som eksempelvis kan deles i 4 + 8 timer uden kompensation, eller

9 timer med kompensation.

2-mandsbetjening:

8 timer i løbet af 30 timers periode.

Gældende ugentlig hviletid:Afholdt på hjemsted:

45 timer eller 36 timer med kompensation.

Uden for hjemsted:


24 timer med kompensation.

Gældende færgeregel:Hviletiden må afbrydes én gang (max 1 time),

hviletiden forlænges med 2 timer.

Gældende fast uge før:Mandag kl. 00.00 – søndag kl. 24.00

Faktaboks: Nye regler fra den 11. aprilNy køretid:

Uafbrudt køretid – 4 ½ time.

Daglig køretid - 9 timer og 2 x pr. uge 10 timer.

Ugentlig køretid maksimalt 56 timer.

To på hinanden følgende uger maks. 90 timer.

Nye pauser efter 4½ times kørsel:45 minutter samlet eller delt i to perioder.

Deles pausen, kan minimum 15 minutter placeres frit i forløbet

– den sidste pause skal vare mindst 30 minutter.

Ny regulær daglig hviletid:11 timer eller 12 timer som deles i 3 + 9 timer.

Reduceret daglig hviletid:


9 timer uden kompensation mellem 2 ugentlige hvil

– kan holdes 3 gange i en uge.

2-mandsbetjening:

9 timers hviletid i løbet af en 30 timers periode.

Ny ugentlig hviletid:Senest 6 x 24 timer efter et ugehvil skal der holdes et nyt ugentligt hvil.

"Regulær ugentlig hviletid" – mindst 45 timer.

"Reduceret ugentlig hviletid" - mindst 24 timer.

Reduktionen skal tages samlet inden 3 uger fra udløbet af pågældende uge sammen med et hvil på mindst 9 timer.

I to på hinanden følgende uger skal holdes:


2 regulære ugentlige hviletider på 45 timer, eller

En regulær ugentlig hviletid på 45 timer og en reduceret ugentlig hviletid på 24 timer.

Ny færgeregel:Den regulære daglige hviletid på 11 timer må afbrydes to gange – afbrydelserne må højst vare 1 time.

Ny fast uge:Mandag kl. 00.00 – søndag kl. 24.00