Nye eksportmarkeder af udstyr til fødevaresektoren

Vi er leverandør til fødevareindustrien af komponenter. På nuværende tidspunkt har vi eksport til det meste af Europa gennem agenter, men vi overvejer at gå oversøisk. Har I nogle ideer til markedsvalg, og hvordan vi kommer videre? Med venlig hilsen NN

 Når det drejer sig om fødevaresektoren er Brasilien ikke til at komme uden om. Brasilien hører til blandt verdens største eksportører af oksekød, kyllinger og soja, og derfor er der en stor industri inden for fødevare- bearbejdning og et stort potentielt marked for dine produkter.
Da du har erfaring med brug af agenter, vil jeg også anbefale dig at anvende agenter i Brasilien, men da Brasilien er et meget stort land, bør du nøje overveje agentsituationen, således at du ikke begrænser dig unødigt fra starten ved at give eksklusivrettigheder til en agent, som ikke er i stand til at udnytte potentialet.
Du kan give agentrettigheder efter geografi eller efter kundegrupper. Hvad der er bedst afhænger af den konkrete agentsituation inden for dit markedsområde.
Du kan eventuelt få Dansk Industri til at hjælpe dig på vej, idet DI har en repræsentation i Sao Paulo, med et koncept, som det kalder "Own Man in Brazil". Du skal være opmærksom på, at der er en valutarisiko, idet Realen gennem tiden har bølget op og ned i forhold til Euroen. Da sproget i Brasilien er portugisisk, vil det være en fordel, hvis dine samarbejdspartnere behersker engelsk.
Med venlig hilsen Esben Uhrenholt