Nycomed varsler flere opkøb

Nycomed er klar til at investere flere hundrede millioner Euro i en styrket pipeline af nye lægemidler.

Efter milliardopkøbet af tyske Altana retter Nycomed-topchef Håkan Björklund nu søgelyset mod opkøb i bioteksektoren.

Knapt har Danmarks næststørste medicinalkoncern Nycomed fordøjet gigantopkøbet af tyske Altana for intet mindre end 32 mia. kr. kr., før koncernchef Håkan Björklund erklærer sig klar til nye stor-opkøb. Dog er det ikke hele medicinalselskaber men biotekselskaber og biotekprojekter, der er i søgelyset i denne omgang, Ikke desto mindre er Nycomed klar til at bruge et trecifret millionbeløb i euro på at indfri ambitionerne om en stærk strøm af nye produkter.

Det nye Nycomed er nemlig i akut behov for at få fyldt laboratoriets pipeline op med nye produktkandidater, der kan løfte arven efter Nycomeds vigtigste produkt, Pantoprazole, der mister patent i 2009.

»Vores største udfordring lige nu er at skabe en stærk pipeline. Vi skal skabe et bredt fundament af produkter, der vil gøre os mindre afhængige af enkeltprodukter,« siger Håkan Björklund.

Nycomedtopchefen erkender, at opkøbet af Altana ikke kan kaldes en succes før det er lykkedes at udvide det forskningsmæssige fundament.

»Vi vil vokse mere end de markeder, vi er repræsenteret på. Men det kan ikke lade sig gøre, hvis vi ikke har en strøm af nye, stærke produkter,« siger Håkan Björklund.

Nycomeds fordel er et stærkt kapitalberedskab, der gør selskabet i stand til endog store opkøb i bioteksektoren.

»Vores egen forskningsorganisation kan ikke levere det hele. Vi har brug for langt flere produkter, end vi selv har under udvikling. Derfor kommer vi til at indlicensiere langt mere end man hidtil har set«.

Nycomed kommer til at tjene penge nok på driften til at financiere de øgede forsknings- og udviklingsudgifter. Desuden lover Håkan Björklund, at der er penge nok til at gennemføre endog store opkøb af biotekselskaber inden for områder, der er interessante for Nycomed.

»Opkøb af biotekselskaber eller biotekprojekter er meget vigtige for os. Vi behøver ikke at gå til vores ejere for at bede om flere penge. Vi kan selv finansiere opkøb for flere hundrede millioner Euro inden det bliver nødvendigt«.

For Nycomed er købet af Altana indgangen til en ny epoke. Hidtil har Nycomed haft en udviklingsafdeling, hvor nye produkter blev afprøvet i mennesker inden godkendelsesproces og lancering. Men koncernen har ikke tidligere haft egen forskningsafdeling, hvor ideer bliver til lægemiddelkandidater.

Risiko ved fusion

Forskning- og udvikling er et must for ethvert medicinalselskab med ambitioner om markedsføring af egne produkter. Samtidig er det også en achilleshæl, da der kan blive brændt milliarder af Euro af på en forskningspipeline uden at man kan være sikker på, at der kommer noget ud af det. Derfor handler det om at satse på de rigtige projekter.

Direktøren understreger, at det ikke er en dyd i sig selv at få et stort R-D budget.

»Hvis forskning og udvikling var et spørgsmål om at bruge penge, så kan det undre, at det ikke er de selskaber, der bruger mest, der er bedst. Men vi er klar til at bruge de penge, der er brug for«.

Storfusioner i medicinalindustrien har tradition for at være problemfyldte. Ofte udebliver gevinsterne mens de nyfusionerede selskaber forsøger at blive integrerede.

Håkan Björklund erkender, at det er en risiko også Nycomed befinder sig i. Men da der blot er overlap mellem Altana og Nycomed på 14 markeder ud af 50, så er han ikke bange for at integrationen bliver problematisk.

De første ureviderede regnskabstal for det fusionerede selskab viser en samlet 2006-omsætning på 3,4 mia. euro, 25 mia. kr. og et EBITDA-resultat på knap syv mia. kr.

Topchefen venter, at 2007 bliver et år med pæn vækst, men han er endnu usikker på 2008. 2009 bliver derimod et skæbneår, da Pantoprazole mister patent.

Nycomed vandt retten til at købe Altana foran flere andre store spillere i industrien. Men blandt andre industrispillere er der udbredt skepsis over for potentialet.

Håkan Björklund betegner Altana som Nycomeds store chance og afviser, at den nye virksomhed stiler mod en krise.

»Vi ved, at vi mister et vigtigt produkt. Men vi ved, at det sker. Hvis vi i mellemtiden formår at få nye projekter ind i vores pipeline og vi samtidig fastholder stærk vækst i resten af produktporteføljen er der så tale om en krise? Det mener jeg ikke,« siger han.