Ny teknologi skal forhindre højresvingsulykker

See-mi er en opfindelse til at undgå højresvingsulykker - men den kræver store investeringer i udstyr på cykler og i vejkryds.

Et forsøg er undervejs, der skal gøre det mere sikkert at være blød trafikant. Fold sammen
Læs mere
Foto: Annett Bruhn
En teknologi til at undgå ulykker med højresvingende lastbiler skal nu gennemprøves i Norddjurs Kommune.

See-mi hedder opfindelsen, som kræver specialudstyr i alle væsentlige kryds og en speciel cykellygte, så chaufføren i lastbilen kan blive opmærksom på cyklisten.

Det er Carsten Mulvad i Viborg, som har opfundet See-mi - og har også etableret et firma med samme navn.

Installationen af See-mi teknologien sker på testbasis i Grenå, hvor syv lyskryds og godt 300 cyklister bliver udstyret med teknologien. Testen foregår i samarbejde med bl.a. Norddjurs Kommune og Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg,

Carsten Mulvad, som har arbejdet på projektet i over et år og har testet det tidligere i Skanderborg, regner med at det vil koste 50.000 kroner at udstyre et kryds med den nødvendige teknologi - et beløb som kommunerne eller staten skal bekoste, mens prisen for en cykellygte med den nødvendige diode til systemet ikke må overstige 100 kroner.

Manglende træfsikkerhed

Systemet svarer i store træk fra de RFID tacs, som anvendes i distributionsleddet. Udviklingen af See-mi er sket i samarbejde med konsulentfirmaet Mercon i Viborg - og udviklet af IT virksomheden Id-zone i Århus.

Hos DTL mener Niels Erik Nielsen, der blandet andet står for organisationens trafikpolitiske arbejde, at der er tale en en idé med manglende træfsikkerhed.

»Carsten Mulvad er en ildsjæl, men i betragtning af, at det er chaufføren, der har ansvaret, er ideen ikke gennemtænkt. Vi ved hvor sløsede cyklister er med brug af cykellygter - og ofte virker de heller ikke og mange får ikke skiftet lygten ud. Og ofte sker ulykkerne ikke i lyskryds - og det er nok umuligt at sikre alle kryds,« siger Poul Erik Nielsen.

En teknologi svarende til See-mi teknologien er vurderet i Havarikommisionen for Vejtrafikulykker (Højresvingsulykker, rapport nr. 4 2006, s.70) til at kunne forebygge 16 ud af 25 analyserede ulykker, ved fuld udbredelse. Det er det højeste antal forebyggede ulykker ved anvendelsen af alle undersøgte teknologier.

»Siden 2006 er der heldigvis kun sket to ulykker med højresvingende lastbiler. Transport og energiminister Flemming Hansen var så forudseende at bede Færdselsstyrelsen om at nedsætte en spejlgruppe med 22 medlemmer med alle relevante grupper som medlemmer - uden at give penge til opgaven. Derfor var vi nødt til at tale sammen. Alle havde ens grundlag - og det lykkedes at samle viden nok til at komme videre, for ingen kunne skyde på hinanden,« siger Niels Erik Nielsen.