Ny strategiplan koster 300 job i Nykredit

Nykredit fremlægger nu en ny strategiplan, der kommer til at koste 300 job. Planen skal give besparelser på en halv milliard kr.

Nykredits koncernchef Michael Rasmussen Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt
Realkreditkæmpen Nykredit, som har set udfordringerne hobe sig op, har mandag præsenteret en ny strategiplan er skal styrke selskabet for fremtiden. »Nykredit 2015«-planen, som den hedder,  skal styrke kundefokus, øge indtjeningen, effektivisere koncernen og udvikle Totalkredit-samarbejdet.

Den endelige plan er først klar til foråret, men implementering af planens delelementer vil ske løbende fra januar 2014 til udgangen af 2015. Dermed kan planen have fuld effekt fra 2016.

»Markedet, omgivelserne og rammerne for at drive en moderne finansiel virksomhed som Nykredit har ændret sig væsentligt gennem det sidste halve års tid. Nykredit har en markant position på markedet, og vi vil fortsat lægge vægt på at præge udviklingen af hele det finansielle marked. Nykredit besidder et stort potentiale, som vi med en række initiativer vil realisere. Når vi gennemfører »Nykredit 2015«”-planen, står vi med et endnu stærkere Nykredit,« siger koncernchef Michael Rasmussen.

Som led i planen vil Nykredit primært koncentrere sin virksomhed om danske privat- og erhvervskunder. På privatsiden vil fokus rette sig mod kundens bolig samt formuende kunder/Private Banking. Fokuseringen på de danske kunder betyder, at Nykredits tilbageværende låneporteføljer på det polske privatmarked skal afvikles, og omfanget af erhvervslåneporteføljer i udlandet til udenlandske kunder forventes reduceret.På økonomisiden skal der effektiviseres, så lønsomheden bliver bedre.

Nykredit stiler efter at øge indtægterne, så indtjeningen fra kerneforretningen øges med  en milliard kr. med fuldt gennemslag fra 2016.

Og så skal der skæres en halv milliard kr. på omkostningerne, svarende til 10 pct. I den forbindelse ryger der op imod 300 leder- og medarbejderstillinger - helt overvejende i ikke-kundevendte funktioner. Reduktionen sker dels ved opsigelser, dels ved ikke at genbesætte ledige stillinger. Nykredit har i dag godt 4.000 ansatte omregnet til fuldtid.

Målet for indtjenings- og omkostningsændringerne er, at forretningsafkastet isoleret set forbedres med et procentpoint og omkostningsprocenten reduceres med fem procentpoint inden udgangen af 2016.Også IT-området i finanskoncernen skal revurderes. Nykredit har haft store problemer med et kostbart IT-projekt, men som led i den nye plan skal infrastruktur, udviklingsstrategi og projekter for koncernens IT-område tilpasses den fremtidige forretningsstrategi med en styrkelse af kunde/bruger-drevet prioritering. Som følge heraf reduceres større projekter i antal og omfang, skriver Nykredit i meddelelsen om den nye strategiplan.


En del af »Nykredit-2015« er også at øge samarbejdet med Totalkredit. Der er allerede taget en række initiativer til en styrkelse af relationerne mellem pengeinstitutterne og Nykredit. I den forbindelse overtager koncernchef Michael Rasmussen posten som formand for bestyrelsen i Totalkredit.