Ny organisation i By og Byg

Læs mere
Fold sammen
Så er By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut nye organisation på plads. Fra årsskiftet er de hidtidige forskningsafdelinger

nedlagt og erstattet med fem nye forskningsafdelinger med hver sin forskningschef. Omlægning har medført at 10 personer

har mistet jobbet inden for de administrative og tekniske stillinger. Ingen forskerstillinger er nedlagt.- Instituttets ny organisation

sigter målrettet mod at levere tværfaglig og anvendelsesorienteret forskning som efterspørges af bygge- og boligsektorens

virksomheder, myndigheder og organisationer, siger By og Bygs direktør, Lone Møller Sørensen.Derudover

lægger hun vægt på at den ny organisation indebærer en række effektiviseringer og en mere enkel ledelsesstruktur.Den

nye organisation er en følge af, at regeringen sidste år i november besluttede, at By og Byg skal fortsætte som

selvstændigt sektorforskningsinstitut i en ændret form.Dermed blev der sat endeligt punktum i en halvandet år

lang diskussion om By og Bygs fremtid -en diskussion der begyndte da Danmarks Forskningsråd i maj 2002 foreslog regeringen at

overveje at afvikle instituttet.Med etableringen af fem forskerafdelinger er omprioriteringen af By og Bygs forskningsindsats

i fuld gang.Det er stort set slut med langhåret forskning i byudvikling og tilbage er kun forskning i byfornyelse.Omvendt

opprioriteres forskning i byggeriets produktivitet og innovation.Det sker fordi stribevis af rapporter og udvald de seneste

år har vist, at der er et stort samfundsmæssigt behov for at bedre byggeriet til en billigere pris.Desuden skal

instituttet opprioritere sin forskning i byggeriets konstruktive sikkerhed, dvs. de forhold der er afgørende for om en bygning kan

holde til de belastninger den udsættes for, hvilket har fået fornyet aktualitet med dee seneste års meget omtalte

bygningskollapser.