Ny kritik af Copydans lukkethed

Rettighedsorganisationen MPLC har en aftale om visning af film i skolerne. Aftalen administereres af Copydan, men MPLC kan ikke få oplyst, hvilke skoler organisationen har aftaler med.

Frederik Zacho er direktør i MPLC, der varetager rettighederne for en række danske TV-producenter og internationale filmselskaber. Han er voldsomt frustreret over, at han ikke kan se, om MPLC modtager de penge fra Copydan, som hans organisation har krav på. Foto: Sara Gangsted
Læs mere
Fold sammen

Rettighedsorganisationen MPLC, der repræsenterer producenterne af kendte programmer som X Factor, Godmorgen Danmark samt internationale filmselskaber, har indgået en aftale med andre rettighedshavere om visning af programmerne på landets skoler. Aftalen indebærer, at Copydan forvalter rettighederne til programmerne og indgår aftaler med skoler landet over.

Copydan står også for at opkræve penge fra skolerne, som MPLC derpå modtager og fordeler videre til sit bagland af rettighedshavere.

MPLC vil gerne vide, hvilke skoler Copydan har indgået aftaler med på vegne af MPLC, men det har Copydan – til MPLCs store overraskelse – afvist.

»Så hvis jeg møder skoler i en anden forretningsmæssig sammenhæng, ved jeg ikke, om de har en aftale med Copydan om de rettigheder, MPLC repræsenterer,« siger Frederik Zacho, direktør i MPLC.

For MPLC har Copydans lukkethed også den konsekvens, at Frederik Zacho ikke kan efterprøve, om MPLC får det rette beløb udbetalt.

Jacob Hedebrink, som er adm. direktør i Copydan-koncernen, siger, at Copydan administrerer skoleaftalerne på vegne af producenter og andre rettighedshavere: »Det er producenterne internt, som bestemmer om data skal deles eller ej. Men jeg er ikke bekendt med noget krav fra MPLC,« siger han.

Denne melding kommer bag på Frederik Zacho: »Enten lider Jacob Hedebrink af hukommelsessvigt, eller også taler han mod bedre vidende. Jeg udbad mig oplysninger om skoleaftalerne på et møde hos Copydan i september 2014, hvor Johan Hedebrink var til stede sammen med advokat Johan Schlüter (Schlüter sad dengang i en af Copydan-koncernes bestyrelser, red.) samt Copydans juridiske chef. Svaret, jeg fik på mødet, var, at de oplysninger, jeg efterlyste om skolerne, kunne jeg ikke få,« siger han.

Frustreret

Frederik Zacho er voldsomt frustreret: »Jeg har ikke en chance. Vi ved ikke, hvor mange penge der kommer ind, og hvordan de bliver fordelt. Jeg ved faktisk ikke, om MPLC har modtaget for lidt eller for meget. Jeg kan kun få at vide, hvor mange procent af skolerne, der er omfattet af en aftale. Der er ingen gennemsigtighed,« siger Frederik Zacho.

Copydans lukkethed afholder Frederik Zacho fra at indgå andre aftaler:

»Vi ønsker ikke at indgå flere aftaler med Copydan Erhverv, før vi er sikre på, at de kan dokumentere deres rettigheder for visninger i det offentlige rum, og at de kan påvise, at pengene, de inddriver, udbetales til de relevante rettighedshavere. Copydan Erhverv har ikke ønsket at fremlægge deres rettigheder, mens de omvendt beder os om at dokumentere vores rettigheder,« siger Frederik Zacho.

MPLC varetager rettighederne for mere end 1.100 filmselskaber og distributører i verden, herunder de store Hollywood-selskaber, og repræsenterer cirka 80 pct. af alle spillefilm på det danske marked, når det gælder offentlig visning på TV på for eksempel hoteller og cafeer.

MPLCs kritik af Copydans lukkethed kommer, efter at Berlingske i går kunne berette om en aalborgensisk caféejer, som viser TV for sine gæster på LA bar i Aalborgs festgade, Jomfru Ane Gade.

Indehaver Finn Hvillum er blevet truet med bøde af Copydan, hvis ikke han indvilger i at betale en afgift på fire kr. pr. tomme på barens TV som betaling for reklamer og optakter, der vises mellem sportstransmissioner. LA Bar betaler i forvejen afgift til Viasat for offentlig visning af TV.

Klage til Folketinget

Brancheforeningen Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC) er gået ind i sagen og har bl.a. klaget til Folketingets kulturudvalg. Brancheforeningerne Horesta og Campingrådet er også utilfredse med, at deres medlemmer ikke kan hitte rede i, hvilke rettighedsorganisationer der har rettigheder til hvad, og kulturminister Bertel Haarder (V) har nu bedt Copydan udforme et mere gennemskueligt system.

Jacob Hedebrink beklagede i gårsdagens avis bødetruslen over for LA Bar. Copydan har ingen beføjelser til at opkræve bøder. Han oplyste, at Producentforeningen, som repræsenterer film- og TV-selskaber og er en af Copydans ejere, i øjeblikket forsøger at skabe et overblik. Jacob Hedebrink siger til Berlingske, at han er i gang med at arrangere møder med DRC og andre brancheorganisationer samt tage dialog til de kommercielle TV-stationer for at finde en løsning omkring TV til offentlig visning.