Ny boss ændrer kurs: Finanstilsynet skal have større fokus på forbrugerne

Ni måneder efter sin ansættelse offentliggør Finanstilsynets chef de punkter, som Finanstilsynet skal sigte efter. Forbrugerne er kommet længere frem i tilsynets fokus.

Jesper Berg, ny chef for Finanstilsynet Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Forbrugerne nævnes som noget af det første i den nye strategi, som Finanstilsynet med direktør Jesper Berg i spidsen har lagt. Strategi 2020, som planen hedder, kommer midt i en af de mest turbulente perioder for de finansielle virksomheder siden finanskrisen. Manglende vækst, usikkerhed på grund af Storbritaniens farvel til EU og rekordlave renter byder på nye udfordringer for finanssektoren.

Men tilsynet definerer nu syv områder, der udgør hovedpunkterne i overvågningen af den finansielle sektor og dens arbejde fremover. Forbrugerne nævnes som noget af det første.

»Tilsynet med og reguleringen af de finansielle virksomheder tager udgangspunkt i to forhold. For det første, at almindelige forbrugere og mindre virksomheder ofte ikke selv fuldt forstår de finansielle produkter. For det andet, at det har store konsekvenser for samfundsøkonomien, når den finansielle sektor er i problemer,« indleder Jesper Berg den nye strategi med at skrive.

Han fortsætter med at påpeger tilsynets rolle som garant for, at den enkelte forbruger kan have tillid til finanssektoren.

»Forbrugerne ved langt mindre om de finansielle produkter, end udbyderne gør. Et almindeligt indlån er for eksempel et krav på en bank, hvis soliditet de færreste er i stand til at gennemskue. Det samme gælder for de fleste forsikringsprodukter og værdipapirer. Bevidstheden om et effektivt tilsyn bidrager derfor til, at forbrugerne med rette kan have tillid til de finansielle markeder.«

Netop tilliden til finanssektoren er central, fordi det understøtter opsparing, finansiering og risikodeling, mener tilsynet, som på den måde vil bidrage til samfundets velstand og den fortsatte udvikling af Danmark.

»Tillid er afgørende for, at det finansielle system kan bidrage mest muligt til velstanden og den fortsatte udvikling af Danmark. Derfor er det vores opgave at medvirke til, at borgere og virksomheder kan træffe finansielle valg i bevidstheden om, at vi varetager deres interesser,« skriver Jesper Berg, som i strategien kalder det »vores ultimative eksistensberettigelse«.

Hos Forbrugerrådet Tænk glæder man sig over, at Finanstilsynet vil opprioritere forbrugerbeskyttelsen:

»For os er det i hvert fald et opmærksomhedspunkt, at der, siden det Finansielle Råd blev nedlagt, ikke har været forbrugerinteresser repræsenteret ved bordet, når Finanstilsynets bestyrelse skulle træffe sine beslutninger. Og når man både skal sikre den finansielle stabilitet og beskytte forbrugerne, bliver det sidste meget let nedprioriteret i forhold til det første,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

De syv hovedpunkter i det fremtidige tilsyn er disse:

  • Tilsyn i gode tider
  • Tilsyn med det systemiske perspektiv
  • Velfungerende finansielle markeder
  • Teknologi, cyberrisiko og nye forretningsmodeller
  • Hensynet til forbrugerne
  • Tidlig interessevaretagelse i internationale fora
  • Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Som det fremgår af overskrifterne vil Finanstilsynet lægge pres på de finansielle virksomheder for at få dem til at være forsigtige i de økonomisk gode tider, hvor der er mulighed for at polstre sig mod dårligere økonomiske perioder. Tilsynet vil opruste sit arbejde på det digitale område, hvor der skal være større fokus på cyberrisiko og på de forandringer, digitaliseringen medfører i form af blandt andet nye forretningsmodeller.