Nu skal Lollands Bank på pengejagt

Finanstilsynet har bedt Lollands Bank om at øge sin solvens, efter banken er blevet bedt om at nedskrive for ekstra 37,6 mio. kr. af tilsynet.

Foto: Henning Bagger. Landbrugskunderne fylder meget i Lollands Bank, hvor landbrugsudlån udgør 13,5 pct. af al udlån.
Læs mere
Fold sammen

Den økonomiske polstring i Lollands Bank er begrænset, og banken bør derfor øge solvensen.

Sådan lyder meldingen fra Finanstilsynet, der netop har offentliggjort en redegørelse efter tilsynets besøg i Lollands Bank i marts i år.

Her gennemgik Finanstilsynet bankens 67 største udlån samt en stikprøve på 149 udvalgte udlån. I alt blev udlån for 912 mio. kr. svarende til 38 pct. af Lollands Banks samlede udlån gennemgået.

Ifølge Finanstilsynet var der en del kunder med OIV, hvilket står for objektiv indikation på værdiforringelse. Det er banksprog for, at banken skal nedskrive på disse kunder.

»Banken har en del svage kunder og kunder med OIV blandt de gennemgåede udlån. Finanstilsynet fandt grundlag for yderligere nedskrivninger for i alt 37,6 mio. kr., hvoraf banken inden inspektionen selv havde fundet de 10,7 mio. kr.,« skriver Finanstilsynet i redegørelsen.

Herudover foretog Finanstilsynet en nedregulering af værdien af bankens ejendomme med 445.000 kr., mens banken også modtog flere påbud om forbedring af bestyrelsens arbejde samt tilretning af bestyrelsens instruks til direktionen.

Desuden modtog banken en række påbud om etablering af nødvendige forretningsgange og udbedring af eksisterende forretningsgange på kreditområdet. Endeligt fik banken påbud om at sikre tilstrækkelig rapportering på kredit- og markedsrisikoområdet samt påbud om etablering af tilstrækkelig funktionsadskillelse på markedsrisikoområdet, oplyser Finanstilsynet.

Efter tilsynets inspektion og bankens yderligere nedskrivninger, er bankens økonomiske polstring blevet svagere. Den faktiske solvens opgøres til 13,6 pct., mens det individuelle solvensbehov kan opgøres til 11,1 pct. På den baggrund beder Finanstilsynet banken om at styrke sin økonomiske polstring.

»Bankens overdækning i forhold til solvensbehovet er dermed begrænset, hvorfor banken har fået en risikooplysning om, at den bør øge den lave solvensoverdækning,« skriver Finanstilsynet i redegørelsen.