Nu skal det afgøres om Uber-chauffører bryder loven

Det er muligt, at Uber-sag bliver afvist, da retten først skal vurdere, om sagen skal for en domsmandsret.

Efter lang tids stridigheder mellem taxachauffører og Uber-chauffører er det nu blevet tid for en domstol af afgøre, om landets mange Uber-chauffører rent faktisk bryder loven. Uber-chaufførerne mener ikke selv, at der er tale om taxakørsel. De mener, at det er samkørsel, og at det derfor er fuldt lovligt at være chauffør i en Uber-bil. Fold sammen
Læs mere
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Efter lang tids stridigheder mellem taxachauffører og Uber-chauffører er det nu blevet tid for en domstol af afgøre, om landets mange Uber-chauffører rent faktisk bryder loven.

Tirsdag føres seks sager i Københavns Byret, hvor Uber-chauffører sidder på anklagebænken for overtrædelse af taxikørselsloven.

Tiltalerne i sagerne lyder, at de tiltalte ikke havde den nødvendige uddannelse, ligesom bilerne ikke var indregistreret til erhvervsmæssig persontransport.

Uber-chaufførerne mener ikke selv, at der er tale om taxakørsel. De mener, at det er samkørsel, og at det derfor er fuldt lovligt at være chauffør i en Uber-bil.

Men det er slet ikke sikkert, at sagen bliver afgjort tirsdag, da de to forsvarsadvokater for de seks chauffører mandag har anmodet om afvisning af sagen.

- Vi har anmodet om afvisning af sagen med henblik på, at sagen skal for en domsmandsret i stedet for at blive kørt som en bødesag uden medvirken af lægdommere, siger Eddie Omar Rosenberg Khawaja, som er advokat for fire af de seks tiltalte.

Det er retsplejelovens paragraf 686 stykke 2, som forsvarerne henviser til. Den siger, at domsmænd kan medvirke ved sager af "særlig offentlig interesse".

- Det er vist sjældent at en sag har haft så stor offentlig interesse i forhold til, hvor "stor" selve sagen egentlig er, når man kigger på sagerne mod chaufførerne enkeltvis, siger Betina Hald Engmark, der er forsvarer for to af de tiltalte.

- Så det er vores opfattelse, at sagen skal for en domsmandsret og ikke en enkelt dommer.

Retsmødet vil formentligt begynde med, at retten tager stilling til forsvarernes begæring om afvisning af sagen.

Det anslås, at der er cirka 1500 Uber-chauffører i København.