Nu sætter Højesteret punktum i giftig swap-sag

Afgørende sag om swap-lån blev indledt i Højesteret med hårde anklager mod en af landets største banker. Andelshavere landet over er ramt af tilsvarende problemer.

Lund Poulsen er talsmand for beboere i andelsforeningen Engskoven i Skødstrup nær Aarhus, som nu har fået sin sag mod Jyske Bank for Højesteret. Fold sammen
Læs mere

En af landets største banker har ført andelshavere bag lyset og gjort deres boliger værdiløse. Så hårde er anklagerne fra andelsforeningen Engskoven, der nu udkæmper det afgørende slag i Højesteret for at få Jyske Bank til selv at bære tabet for den swap-aftale, som banken solgte til andelsforeningen tilbage i 2006. Den langstrakte retssag skal afgøre, om banken selv skal tage tabet på en af de omstridte swap-aftaler, som adskillige andelsforeninger landet over bøvler med.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen fører sagen for andelsforeningen, og hans angreb er koncentreret om den rådgivning, som banken gav foreningen, inden den sagde ja til at lægge en swap-aftale oven på de to flekslån, som foreningen optog for godt 11 år siden, kort tid efter at den blev stiftet.

»Jyske Bank stod over for en ukyndig kunde,« sagde advokaten i Højesteret og remsede op, at foreningens bestyrelse blandt andet bestod af et par IT-ansatte, en murer og en bogholder.

De skulle tage stilling til et avanceret finansielt instrument, en swap-aftale. Den indeholder groft sagt en aftale mellem en kunde og en bank om, at kunden ganske vist optager flekslån med variabel og lav rente. Men kunden undgår den svingende rente ved at betale banken en fast og lidt højere rente.

Men herfra bliver det mere kompliceret. Først kom det bag på andelsforeningen, at den faste rente ikke var en garanti for en fast ydelse – netop et af foreningens formål med swap-aftalen. For renterne på de bagvedliggende lån faldt efterfølgende, og da de modregnes i den faste rente, foreningen skal betale, steg ydelsen.

»Jyske Bank har mod bedre vidende tilbageholdt oplysninger, for eksempel om at swappen ikke gav en fast boligydelse, og at værdien af den udviklede sig asymmetrisk,« sagde Thomas Schioldan Sørensen i retten.

Det gik først langt senere op for andelshaverne, at swap-aftalen reagerer asymmetrisk på rentebevægelser afhængigt af, om renten stiger eller falder. Det medfører, at andelsforeningens tab – og dermed modpartens gevinst – på det efterfølgende rentefald er betydeligt større, end modpartens tab ville have været på en rentestigning.

Swap-aftalens værdi skal medregnes i andelsboligers værdi, og siden aftalen blev indgået, er renten faldet så markant, at det har gjort Engskovens andele værdiløse.

Thomas Schioldan Sørensen dokumenterede, at mindst en af boligerne er solgt for en krone ved et tvangssalg. Men det er rådgivningen tilbage i marts 2006, der er afgørende, understregede Schioldan.

»Jyske Bank anbefalede rente-swappen, som er et komplekst højrisikoprodukt,« fremførte han over for de syv dommere med henvisning til en – ganske vist nyere – bekendtgørelse om risikomærkning af finansielle produkter.

Desuden pegede han på, at der efter foreningens opfattelse manglede noget i det materiale, banken præsenterede under rådgivningen af bestyrelsen:

»Det blev ikke sagt i rådgivningen, at swap-aftalen er asymmetrisk,« sagde han i Højesteret.

Men i Jyske Banks version af materialet fra mødet med Engskoven optræder to sider med en beregning af asymmetrien. De to siders udseende adskiller sig bare fra de resterende plancher, og Thomas Schioldan Sørensen mener, at det sammen med vidneudsagn har »sandsynliggjort«, at de to plancher slet ikke var med på rådgivningsmødet.

»Dermed var der tale om misvisende, utilstrækkelig og mangelfuld rådgivning,« sammenfattede han i retten.

Endelig påpegede han, at banken ikke oplyste om den regning, der fulgte med swap-aftalen. De samlede omkostninger på swap-aftalen lyder på over 800.000 kroner, og det beløb sendte fra første dag swap-aftalens værdi i minus, og beløbet skal betales, hvis aftalen skal ophæves før udløbet efter 30 år.

Banken ønsker ikke at kommentere den verserende sag, men advokat Philip Baruch skal i dag fremføre bankens synspunkter i Højesteret.