Nu også motorvej til Frederikssund

Der er glæde i Frederikssund - blandt politikere, erhvervsliv og blandt borgerne. For nu får man ikke alene det


ekstra

spor til byens S-tog - og det vil sige 10 minutters drift i stedet for 20 minutters drift - man har også fået


vished

for, at der er flertal


på Christiansborg om at anlægge en motorvej til byen fra Ballerup.


- Det har været

mange års kamp for os i Frederikssund. Vi har meget, især tung trafik til og fra området - og en stor grad af pendling

med en døgntrafik på 28.000 biler, målt på vejen mellem Ballerup og Frederikssund. Trafikpresset betyder

at mange så søger over på bivejene - og de er slet ikke bygget til den trafik, siger borgmester Knud B. Christoffersen

(Soc.), Frederikssund, til ErhvervsBladet.

VVM er snart klar

VVM undersøgelsen er allerede klar i år. Den gav den

tidligere regering grønt lys for - og så vil der gå en række år før man går i gang med

at anlægge vejen.


- Vi har endnu ikke lagt os fast i vejforløb/tracé. Men alt i alt er udviklingen i trafikforbedringerne

på vej. Det betyder forbedringer for vores erhvervsliv - og mulighed for at få nye virksomheder til området, til

fordel for vores indbyggere. uden en god infrastruktur er der ingen tilfredsstillende erhvervsudvikling. Nu mangler vi bare en tunnel

til aflastning og erstatning for Kronprins Frederiks Bro - her taler vi både med staten og amtet, som ikke er helt enige om

at placere udgiften til tunnelen, som vel bliver på størrelse med Guldborgsund tunnelen, siger Knud B. Christoffersen.


Ændre

anlægsloven

Regeringen er blevet enige med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om dels at opgradere den besluttede motortrafikvej

fra Vejle til Herning til motorvej - og dermed ændre anlægsloven fra 24. januar i fjor - og som sagt at anlægge

motorvej fra Ballerup til Frederikssund.


I Jylland drejer det sig om udbygning af rute 18, strækningen Herning N-Brande,

og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg. Det er strækningen Sundsvej-Brande, der nu anlægges som motorvej.

Merudgiften er anslået til 140 mio. kr. Den finder man plads til på finansloven for 2003 og efterfølgende års

finanslove.


VVM-miljøundersøgelsen af den nye motorvej til Frederikssund forventes offentliggjort i august/september

i år - efterfulgt af en offentlighedsfase på otte uger. Projektet vil blive prioriteret i forbindelse med regeringens

investeringsplan for perioden frem til 2010.

DobbeltsporEndelig vil jernbanestrækningen Lejre-Vipperød bliver taget

op i forbindelse med regeringens investeringsplan for perioden frem til 2010.


I Det Radikale Venstre finder man trods stemmemæssig

støtte til projektet, at regeringens beslutning om at bygge en ny motorvej mellem Herning og Vejle er "langt ude".


-

Med den ene hånd skærer man ned på uddannelse, miljø og ulandsbistand, og med den anden hånd vælger

man at bruge 500 millioner kroner på at bygge en motorvej, som der ikke er trafikgrundlag for. Det råber til himmelen, og

det siger noget om regeringens måde at tænke på, siger partiets trafikpolitisk ordfører Martin Lidegaard.

StudehandelPartiet

ville egentlig stemme imod motorvejen og den prioritering, den er udtryk for, men ved at få lovning på, at regeringen

også vil kigge på jernbanestrækningen Vipperød-Lejre med henblik på at få den udbygget til to

spor, vil partiet ikke bruge betegnelsen "forligsbrug" om regeringens og Socialdemokratiets beslutning om at bygge motorvejen,

selvom 26 km af den planlagte motorvejsstrækning indgik i det seneste trafikforlig.


Det er det, der kaldes politiske studehandler.


-

Vi vil fastholde regeringen og Socialdemokratiet på deres tilsagn om udbygningen af jernbanestrækningen Vipperød-Lejre.

Til gengæld kan vi intet gøre, når Socialdemokratiet rotter sig sammen med regeringen om at bygge flere motorveje,

men nu har vi da i det mindste sikret at der også kommer noget fornuft med ind i fremtidens investeringer, siger Martin Lidegaard.