NTR nedjusterer forventningerne

Koncernen ser nu et overskud før skat på to millioner kroner, hvor meldingen tidligere var på fem millioner kroner.

Koncernens resultat for årets første ni måneder udviser et overskud før skat på 3,5 mio. kr., hvor koncernen tidligere forventede et overskud på omkring fem mio. kr.

Koncernens egenkapital udgør 103,5 mio. kr.

Indre værdi udgør 55 kr. pr. aktie

Baseret på gældende renteniveau og gældende kurs på specielt GBP ændres forventningerne fra tidligere udmeldte om et omsætningsniveau på 95 mio. kr. til niveau 90 mio. kr. og et resultat før skat fra niveau 5 mio. kr. til niveau 2 mio. kr. i året 2013 for NTR Holding A/S-koncernen.