Novozymes sætter store vækstmål

Omsætningen skal runde 10 milliarder inden 2010, siger Novozymes' direktør Steen Riisgaard. Bestyrelsen godkender bonusordning knyttet til vækstmålet.

Administerende direktør for Novozymes Steen Riisgaard er meget tilfreds med regnskabet for 2006 fra koncernen. Det fremgår af koncernens regnskab.

Steen Riisgaard siger:

"Salget udviklede sig som forventet, og selv om prisudviklingen på råvarer og energi var imod os, gjorde vores produktivitetsforbedringer det muligt at levere en indtjening højere end oprindeligt forventet. Vores indtjening har nået de langsigtede finansielle mål, og vi har derfor i løbet af 2006 øget fokus på at accelerere væksten i salget, både organisk og med opkøb," siger Steen Riisgaard.

"Vores ambition er at nå en omsætning på 10 milliarder kroner i 2010. Det er en meget ambitiøs vision, som skal nås ved 8-9 pct. organisk vækst inden for enzym- og mikroorganismeforretningen samt gennem flere opkøb. Vi fastholder samtidig de langsigtede finansielle mål," siger Steen Riisgaard.

De finansielle mål er en vækst i resultat af primær drift på mindst 10 procent om året, en overskudsgrad på omkring 17 procent og et afkast af investeret kapital efter skat på mindst 15 procent årligt.

Bestyrelsen i Novozymes har godkendt to nye incitamentsprogrammer med aktieoptioner til henholdsvis direktion og øvrige medarbejdere, der begge er relateret til opfyldelse af ambitionen om en omsætning på 10 milliarder i 2010.

RB-Børsen