Novozymes justerer langsigtede mål

Novozymes har justeret sine langsigtede finansielle mål for de kommende fem år.

Læs mere
Fold sammen

Novozymes har justeret sine langsigtede finansielle mål for de kommende fem år, så de afspejler den forbedrede rentabilitet samt udviklingen i salget, der har ligget et stykke fra målsætningen om en organisk vækst på over 10 pct.

De nye finansielle mål fastholder forventningerne om en organisk vækst på over 10 pct., men først fra 2015. Samtidig hæves målet for overskudsgraden til over 24 pct. fra tidligere over 20 pct. Målet for afkastet af den investerede kapital, ROIC, er fortsat over 22 pct.

- Novozymes venter vækst inden for alle industrier i den femårige periode med salg af vaskemiddelenzymer blandt de største vækstdrivere. Salget af enzymer til biomasseomdannelse og salget til biofarmaindustrien ventes langsomt at geare op i 2013 og 2014 og bidrage væsentligt til salgsvæksten i 2015. Herved vil Novozymes kunne nå en gennemsnitlig organisk salgsvækst på over 10 pct. fra 2015 og fremover, hedder det i årsregnskabet.

Tidligere har Novozymes ikke medtaget fremtidigt salg af enzymer til omdannelse af biomasse i sine langsigtede mål, men det er nu tilfældet.

- Novozymes samarbejder med Beta Renewables, som forventes at skrive kontrakt på design og planlægning af 15-25 fabrikker til produktion af cellulosebaseret ethanol inden for de kommende 3-5 år. Da Novozymes er den foretrukne leverandør af enzymer til Beta Renewables, forventes det, at disse kontrakter vil generere et enzymsalg for Novozymes, så snart de pågældende fabrikker går i drift cirka to år senere, og at disse kontrakter om 5-7 år vil bidrage med op til 1 mia. kr. årligt til Novozymes' enzymsalg.

Også andre partnerskaber inden for cellulosebaseret ethanol ventes at bidrage mod slutningen af den femårige periode.