Novo sætter turbo på milliarder til forskning

Novo Nordisk Fonden vil over de næste fem år næsten fordoble udbetalingerne til dansk lægevidenskabelig og bioteknologisk forskning fra knap 900 mio. kr. til op mod 1,6 mia. kroner – om året.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse med den nye formand Sten Scheibye i spidsen har netop godkendt en ny strategi for de næste fem år. Det er en strategi, der sætter yderligere turbo på fondens udbetalinger, som vil kunne nå i alt 1,6 mia. kr. årligt i 2018. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det vakte opsigt, da A.P. Møller Fonden for et par uger siden ekspederede en donation på en mia. kr. til den danske folkeskole. Det er en ny tendens, at det private erhvervsliv og de offentlige institutioner på denne måde blander blod.

Men i takt med de stigende formueopbygninger i landets største fonde vil medfinansieringen af udviklingen af velfærds-Danmark blive mere almindelig i årene fremover. En tendens som også kendes fra udlandet.

Landets største fond Novo Nordisk Fonden er blandt de fonde herhjemme, der først steg på bølgen.

Allerede i 2007 vakte fonden opsigt ved at donere 600 millioner kr. over ti år til sit første store forskningscenter på Københavns Universitet. Siden er der kommet flere strategiske donationer til, og fonden har til dato bevilget 3,1 mia. kr. over ti år til tre forskningscentre på Københavns Universitet, ét på DTU og til en national biobank, som har hjemme hos Statens Seruminstitut.

Formålet er at opbygge internationalt førende forskningsmiljøer og tiltrække topforskere inden for områder, som på længere sigt er vigtige for fremtiden i Novo-gruppens to pengemaskiner, medicinalvirksomheden Novo Nordisk og enzymvirksomheden Novozymes.

Dertil kommer trecifrede millionbeløb i støtte til en række forskellige forsknings-stipendier og forskerpriser.

Alene i år udbetaler fonden i underkanten af én mia. kr. i støtte, dog til dels fordi fonden har uddelt tre ekstraordinære jubilæums-donationer. Målsætningen for 2014 er at udbetale 875 mio. kr. til danske og nordiske forskere.

Men mere er på vej.

Fondens bestyrelse med den nye formand Sten Scheibye i spidsen har netop godkendt en ny strategi for de næste fem år. Det er en strategi, der sætter yderligere turbo på fondens udbetalinger, som vil kunne nå i alt 1,6 mia. kr. årligt i 2018. Det svarer til en forøgelse af udbetalingerne på 15-16 pct. årligt.

»Vi kunne godt sige, at vi vil bruge flere penge. Men vi mener ikke, at vi kan gøre det på forsvarlig vis og sikre kvalitetsforskning for pengene, hvis vi skruer blusset hurtigere op, end det her. Der er tale om cirka en fordobling over fem år,« siger Sten Scheibye.

Uddelingen på omkring halvanden mia. kr. skal ses i forhold til, at Novo Nordisk Fonden via sit holdingselskab Novo A/S råder over en formue på omkring 175 mia. kr. Langt størstedelen er bundet op i ikke-omsættelige A-aktier i Novo Nordisk og Novozymes, mens ca. 40 mia. kr. er aktiver uden for de to selskaber.

Mens A.P. Møller Fonden i den grad ændrede attitude med en stor donation til folkeskolen, fastholder Novo Nordisk Fonden i sin nye strategi et skarpt fokus på uddelinger til avanceret forskning inden for biomedicin og bioteknologi.

»Den nye strategi er en forlængelse af den uddelingsstrategi, som blev lagt i 2011. Vi har ingen ambitioner om at ændre ved vores vedtægtsbestemte formål, som vi opererer fint inden for. Der er ikke lagt op til revolution. Men det betyder ikke, at der ikke kan ske justeringer hen ad vejen,« siger Sten Scheibye.

Sten Scheibye vil ikke afvise, at der i de næste år kan komme én eller flere satsninger på nye, store forskningscentre med Novo Nordisk Fondens midler i ryggen. I bestyrelsens gemmer ligger der en liste med i hvert fald fem ideer til områder, hvor det kunne være relevant at etablere et forskningscenter i international topklasse.

Men det er ikke noget, der ligger lige for. I fondens bestyrelse og ledelse er der behov for at trække vejret og få styr på strukturerne, før flere nye, større skibe søsættes. Arbejds-belastningen i fonden er for høj i øjeblikket.

»Den stigende aktivitet gør, at vi bliver nødt til at styrke administrationen og ansætte flere akademiske medarbejdere. Det er vigtigt for os at have en dialog med vores bevillingsmodtagere og ansøgere, ligesom vi ønsker at kunne behandle ansøgninger om støtte grundigt. Først når vi har fået opbygget noget kapacitet og kompetence til at hjælpe os, er vi klar til at gøre endnu vildere ting,« siger Sten Scheibye.

I mellemtiden vil Novo Nordisk Fonden koncentrere sig om at støtte de nuværende centre med nye bevillinger, som f.eks. kan tiltrække endnu flere topforskere fra udlandet til centrene og få dem til at blive i Danmark i længere tid. Særlige ph.d.-programmer og brobygningsstipendier til topuniversiteter verden over er også noget af det, der ligger i kortene i de kommende år.

Derudover vil fonden øge sine bevillinger til den støtte, som øges i åben konkurrence, og styrke dem ved f.eks. at udbyde flere tre-årige bevillinger frem for et-årige. Fondens priser skal også gøres mere attraktive, lige som bevillingerne til sociale og humanitære projekter, hvilket også omfatter driften af det Novo Nordisk-ejede Steno Diabeteshospital, også vil stige, men dog højst vil udgøre ti pct. af fondens samlede udbetalinger.

Det er dog ikke kun kapaciteten i fondens sekretariat, der afholder Novo Nordisk Fonden fra at kanalisere endnu flere penge ud til dansk og skandinavisk forskning.

Sten Scheibye er helt på det rene med, at Novo Nordisk Fonden som den største erhvervsdrivende fond i Danmark og som den største private mæcen inden for læge-videnskabelig og bioteknologisk forskning, er blevet en magtfaktor i dansk forskning, selvom der følger fuld forskningsfrihed med alle fondens bevillinger.

»Den måde fonden med større og større beløb kommer til at påvirke samfundet på, er en vigtig parameter at have med i betragtningen. Derfor vil vi også gerne fremover måle, hvad der kommer ud af de bevillinger, vi giver. Deri indgår også nogle overvejelser om, hvor meget indflydelse, vi kan tåle at påføre det danske samfund,« siger Sten Scheibye, der dog ikke mener, at Novo Nordisk Fondens uddelinger til fonde og andre større strategiske satsninger har nået et niveau, der kan vælte læsset.

I dag går omkring 60 pct. af fondens udbetalinger til de store satsninger. Holder fordelingen, vil beløbet vokse til i underkanten af én mia. kr. i 2018. Til sammenligning fik universiteterne sidste år 9,3 mia. forskningskroner i basismidler fra staten, mens forskningsrådene fik to mia. kr. Ser man isoleret på det biomedicinske og bioteknologiske forskningsmiljø på Københavns Universitet og DTU fylder én mia. kr. meget.

»Vi skal derfor tænke os meget grundigt om i fondsbestyrelsen, når det handler om, hvordan vi påvirker den samlede bevilling til offentlig forskning og bevillingerne til forskning inden for biomedicin og bioteknologi. Derfor har vi også en løbende dialog med Uddannelsesministeriet om det,« siger Scheibye.

Om Novo Nordisk Fondens nye uddelingsstrategi vil holde helt frem til 2018 er dog tvivlsomt. Pengene strømmer ind i fondens holdingselskab i en lind strøm, først og fremmest fra overskuddet fra Novo Nordisks salg af insulin og Novozymes salg af enzymer. Indtægterne fra selskaberne var sidste år omkring 10 mia. kr. Og så er der alle de nye investeringer, som bl.a. omfatter ingrediensvirksomheden Chr. Hansen, som Novo A/S købte for godt fire mia. kr. sidste år og medicinalselskabet Xellia.

Når Novo Nordisk Fonden skal finde ud af, hvad den gør med sine mange penge, er tommelfingerreglen i øjeblikket, at mellem totredjedele og trefjerdedele skal gå til nye opkøb, hvilket kræver én eller måske to investeringer af Chr. Hansen-størrelsen om året, mens resten går til uddelinger.

»Hvis indtægterne fra Novo Nordisk og Novozymes fortsætter på det høje niveau, og de øvrige investeringer også går rigtig godt, så bliver der rum til måske at foretage op til tre indkøb om året ud over de mange ventureinvesteringer, vi foretager,« siger Sten Scheibye om fremtidsperspektiverne.

Ifølge Sten Scheibye vil Novo Nordisk Fondens bestyrelse det næste års tid arbejde videre på at analysere, om balancen mellem investeringer og uddelinger er den rigtige, og afhængig af konklusionerne kan det også føre til justeringer.

»Vi forudser, at vi senest i 2016 skal have en ny strategiproces, og den kan dukke op før, hvis der dukker nye ting op i det videre arbejde, som kræver det,« siger Sten Scheibye.