Novo Nordisk runder 100 mia. kr. i omsætning i 2015

2015 bliver året, hvor Novo Nordisk runder 100 mia. kr. i omsætning. I hvert fald, hvis dollarkursen holder sit nuværende niveau.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

2015 ser ud til at blive året, hvor Novo Nordisk runder en ny omsætningsmæssig milepæl, nemlig de magiske 100 mia. kr. Det kræver dog, at dollarkursen holder sit nuværende høje niveau.

I det netop offentliggjort årsregnskab for 2014 forudser Novo Nordisk, at selskabets omsætning vil vokse med 6-9 pct. i 2015 målt i lokal valuta, men med ca. 12 pct. mere, altså mellem 18 og 21 pct. målt i danske kroner.

Holder denne prognose, vil Novo Nordisks omsætning vokse fra 88,8 mia. kr. i 2014 til et sted mellem knap 105 og godt 107 mia. kr.

Samtidig forventer Novo Nordisk af valutamedvinden vil få selskabets driftsindtjening målt i danske kroner til at vokse med i størrelsesordenen 29 pct. til 44,5 mia. kr.

Billedet kan dog hurtigt vende. I oktober i år forventede Novo Nordisk således blot en valutakurspåvirkning på tre pct.-point på omsætningsvæksten og fem pct. point på driftsindtjeningen.