Novo-familien skal vokse

Medicinalkoncernen Novo Nordisk er den altoverskyggende cash-cow i Novo-familien. En ny strategi skal over de næste mange år balancere formuen i pengetanken Novo A/S mere ligeligt. Pengene fra Novo Nordisk skal kanaliseres over i helt nye forretningsområder.

Novo-familiens nye overhoved hedder Steen Scheibye. Han er 62 år og har en lang og imponerende karriere bag sig i dansk erhvervsliv, blandt andet som mangeårig topchef i medtech-virksomheden Coloplast. For nylig blev han bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden. Til daglig arbejder han fra hjemmekontoret i Rungsted Kyst, men han overvejer at rykke ind et kontor i glaspaladset i Tuborg Havn, hvor Novo Nordisk Fonden har hjemme. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

I mange år var det blot en lille fond, hvis vedtægter lå hengemt i en skuffe hos Novo Nordisks navnkundige topchef Mads Øvlisen. I dag er det en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde. Det er gået stærkt, og fremover kan det gå endnu stærkere.

Fonden lever til dagligt sit eget selvstændige liv sammen med sin egen pengetank, Novo A/S, nydeligt beliggende i Tuborg Havn lidt nord for København bag moderne og lyse glasfacader ud mod lystbådehavnen.

Det er en fond, som kontrollerer landets mest værdifulde selskab, og en fond, som brødføder store dele af den offentlige medicinske og bioteknologiske forskning i Danmark og en hel underskov af små og større biotek- og lifescience-selskaber. Ikke kun i Danmark, men i det øvrige Skandinavien og i USA.

I år uddeles knap en mia. kr., men om få år kan fonden have flerdoblet sine uddelinger til et anseeligt antal milliarder – om året.

Novo Nordisk Fonden er blevet en magtfaktor i Danmark.En magtfaktor, der netop har været igennem et generationsskifte, og hvis nye bestyrelse netop nu sidder og overvejer, om den skal sprede sine milliardinvesteringer i Novo A/S til nye områder i takt med, at milliarderne ruller ind på kontoen.

Den nye bestyrelse har igangsat et større strategiarbejde, der skal munde ud i det, man kunne kalde »det nye Novo«. En ny og fremtidsorienteret strategi for arbejdet i Novo Nordisk Fonden og Novo A/S.

Det er derfor, Business Søndag er taget til Tuborg Nord. For at få et indblik i, hvad det er for tanker og ideer, der arbejdes med i Novo og for at høre fra den nye formand for både Novo Nordisk Fonden og Novo A/S, Sten Scheibye, om Novo i går, om Novo i dag, og hvad det er for perspektiver, han ser i Novos rolle fremover.

For det går rigtig stærkt i disse år. Milliarder fra Novo Nordisk og Novozymes strømmer ind i systemet via Novo A/S. Herfra styres en stor del op som udbytte til Novo Nordisk Fonden, mens en endnu større og markant stigende andel forbliver i Novo A/S. Herfra anvendes pengene på yderligere opkøb – diversificering, som det hedder i de kredse.

Senest er en ejerandel på 25 procent i ingrediensvirksomheden Chr. Hansen og helejerskabet af det norske medicinalselskab Xellia kommet til. Samlede opkøb for over otte mia. kr. på godt 12 måneder.

Så hvad bliver det næste?
Sten Scheibye overtog i foråret 2013 rollen som formelt overhoved i Novo-familien. Efter syv år som bestyrelsesformand for Novo-familiens guldkalv, Novo Nordisk, der i dag er den helt primære kilde til de mange milliarder, fonden og Novo A/S har at jonglere med.

Sten Scheibye er kendt som en diplomatisk og korrekt mand, der ikke udtaler sig i skarpe vendinger. Men det står alligevel klart, at han og den nye bestyrelse er inde i meget konkrete overvejelser om ændringer i Novo A/S’ investeringsprofil.

Fondens fornemste formål er at være et stabilt fundament for Novo Nordisk og Novozymes.

Men Novo Nordisk fylder meget. For meget. Eller rettere, de andre fylder for lidt.

Fondens samlede formue kan afhængig af den aktuelle børskurs opgøres til omkring 150 mia. kr., hvis man medregner A-aktierne i Novo Nordisk og Novozymes. Af disse står Novo Nordisk alene for 120 mia. kr. og Novozymes for 13 mia. kr. og de andre ben for resten. Det er en meget voldsom eksponering mod et enkelt selskab, og derfor skal de andre ben gøres større og stærkere.

Selv om det umiddelbart er svært at se, at Novo Nordisk skulle tørre ud som finansieringskilde for Novo A/S og fonden, er stemningen omkring selskabet ikke længere helt så positiv, som den har været. Tilbageslaget i USA, hvor myndighederne nægtede at godkende selskabets nye insulin Tresiba. Benhård konkurrence på diabetesmarkedet. Bekymring om, hvorvidt pipelinen er stærk nok til på lidt længere sigt at slå de efterhånden mange store medicinalgiganter, som også har fået øjnene op for det hastigt voksende diabetesområde. Og murren i krogene omkring sikkerheden ved diabetesmidlet Victoza. For blot at nævne nogle af de ting, som skaber usikkerhed om selskabet.Sten Scheibye er ikke umiddelbart bekymret.

»Vi læser selvfølgelig aviser, men både i fonden og Novo A/S har vi bestyrelser, som har gode kompetencer til at bedømme udviklingen i de videnskabelige resultater.«

Men alligevel er det noget, som også Novo-ejerne må forholde sig til.

Med 25,5 pct. af aktiekapitalen i Novo Nordisk mærker Novo A/S udsvingene i aktiekursen meget tydeligt.

Det betyder ikke, at fonden er på vej til at slække på sit ejerskab i hverken Novo Nordisk eller Novozymes, men ifølge Sten Scheibye handler det i sidste ende om risikostyring, og om at Novo A/S kan blive nødt til at sprede sine investeringer.

»Én af de ting, vi skal drøfte i Novo A/S er, at vi har en meget stor del af vores formue bundet i Novo Nordisk og Novozymes-aktier. Altså life science med hovedkvarter i Nordeuropa. Set ud fra en risikomæssig, finansiel betragtning er det måske ikke klogt udelukkende at investere i life science. Det har vi altså gjort indtil nu. Det er der vi har haft de bedste kompetencer. Men på længere sigt kan det blive en begrænsning, som vi må forholde os til, og det kan blive nødvendigt at udvide territoriet for derved også at søge andre opkøbsmål,« lyder det fra Sten Scheibye.

Novo A/S vil ikke komme til at investere i for eksempel bilindustrien eller cementindustrien, men ifølge Sten Scheibye er der sådan set ganske vide rammer for, hvordan Novo A/S kan sprede risikoen. Modsat Novo Nordisk og Novozymes, som begge er forpligtede til at drive virksomheden inden for deres nuværende områder og med Danmark som domicil.

Samtidig er fundatsen for fonden også rimeligt løst formuleret. Scheibye er dykket ned i historien for bedre at forstå, hvad stifternes vilje i sin tid egentlig har været med de to fonde. De blev stiftet i henholdsvis 1924 og 1951 og fusioneret til det nuværende Novo Nordisk Fonden i 1989.

»Min konklusion er, at der simpelthen ikke har været fantasi hos stifterne til at forestille sig, at der kunne ligge de her muligheder i at producere insulin med København som base. At de ikke har haft fantasi til at forestille sig succesen i Novo Nordisk. Det giver fondsbestyrelsen en stor grad af frihed. Fortolkningen af vedtægten er langt hen ad vejen overladt til fondsbestyrelsen, og derfor skal vi have disse grundige strategidrøftelser,« siger Sten Scheibye, der som formand for fonden opfatter sig som en bærer af Novo-familiens oprindelige visioner og værdier.

Værdier, som ifølge ham er nedskrevet i Novo Nordisk Fondens charter, og grundlæggende handler om at løse nogle af verdens problemer, ikke mindst for de patienter, som bliver behandlet eller bruger Novo-gruppens produkter.

Det er altså i høj grad de personer, der sidder på de ledende poster i Novo-familiens net af selskaber, der skal fortolke disse værdier. Meget afhænger således af det persongalleri og de relationer, som udgør Novo-familien.

Lad os derfor få strukturen i Novo-familien slået fast.

Øverst oppe, altså med den ultimative magt sidder Novo Nordisk Fonden, som ejer pengetanken Novo A/S 100 procent. Novo A/S er det helt centrale selskab. Midtpunktet som holding selskab i Novo-gruppen, der omfatter de to børsnoterede selskaber Novo Nordisk og Novozymes. Det er core business i hele systemet. Det er den struktur, som er skrevet ind i Novo Nordisk Fondens vedtægter, og som der ikke skal ændres på. Det ligger helt fast, selvom fondsbestyrelsen netop nu diskuterer, om flere selskaber med tiden skal indlemmes i Novo-gruppen.

Den store opgave bliver at fordele vægten i Novo-systemet anderledes. De andre ben skal have mere fylde, og nogle af de nyindkøbte virksomheder skal måske indlemmes i selve Novo-gruppen. Pengene i disse år strømmer kun én vej, nemlig ind i Novo A/S-tanken. Derfor vil det fremover være muligt at købe mere til. Årlige tilkøb for fem, seks, måske syv milliarder kroner, kontant vel at mærke, er ikke urealistiske. Hvis altså pengestrømmene fra Novo Nordisk og Novozymes fortsætter. Derfor er det langsigtede perspektiv at gøre Novo A/S mindre afhængig af det ene ben, Novo Nordisk.

Det særlige ved den efterhånden omfattende Novo-struktur er, at der er et fint forgrenet net af personer på kryds og tværs i organisationen, som er smittet af den særlige Novo-ånd. Personer, som supplerer hinanden, men som sådan også holder hinanden fast på de grundlæggende værdier.

Novo Nordisk Fonden og Novo A/S har samme formand, nemlig Sten Scheibye, ligesom også den tidligere Novozymes-direktør Steen Riisgaard og advokat Jørgen Boe sidder begge steder. Mens Scheibye blev indlemmet i Novo-familiens inderste cirkel for et år siden, og Steen Riisgaard rykkede ud til Tuborg Havn i år, er Jørgen Boe på vej ud bestyrelsen. Et godt bud som ny næstformand er Steen Riisgaard.

Derudover er der i fondens bestyrelse internationalt orienterede professorer fra videnskabens verden og DI-direktør Karsten Dybvad, der ifølge Sten Scheibye skal betragtes som repræsentant for »civilsamfundet« lige som Jørgen Boe.

Novo A/S-bestyrelsen har en anden profil. Inden for de sidste par år er pengetankens bestyrelse blevet befolket med resultatorienterede forretningsfolk, som ikke nødvendigvis kun har fokus på life science. Det gælder først og fremmest direktør for Maj Invest, Jeppe Christiansen, men også den tidligere Lundbeck-formand Per Wold-Olsen.

Forbindelsen til Novo Nordisk er Göran Ando og Jeppe Christiansen. Begge er medlemmer af bestyrelsen i Novo A/S og henholdsvis nyvalgt formand og næstformand i Novo Nordisk. Jeppe Christiansen kan være på vej mod formandsposten i Novo Nordisk på lidt længere sigt.

Forbindelsen til Novozymes er Henrik Gürtler. Han er formand i Novozymes, og samtidig koncernchef i Novo A/S. Han betegnes som en af hovedarkitekterne bag den nuværende struktur for Novo-familien og dermed blandt de absolut centrale i hierarkiet.

Scheibye lægger ikke skjul på, at rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer til fonden og delvist til Novo A/S er nøje overvejet med det formål at sikre kontinuiteten. Når det er tid til et generationsskifte, kigger fonden rundt i familien - det vil sige i de underliggende selskaber - og ser, hvem det kunne være relevant at bringe op i fondsbestyrelsen. Dertil kommer så repræsentanter for forskerverdenen og »civilsamfundet«.

Spørger man Sten Scheibye hvem, der ultimativt bestemmer i Novo-familien kommer svaret prompte:

»Det gør fondsbestyrelsen.«
Ifølge Sten Scheibye har fondens og Novo A/S’ bestyrelse ret få formelle møder. I fonden er det fem bestyrelsesmøder om året, i Novo A/S syv eller otte møder. Dertil kommer et sindrigt system, hvor fonden og Novo A/S har nogle »fælles seancer«, som Sten Scheibye kalder det, to-tre gange om året. Her er repræsentanter for ledelserne i de to kernevirksomheder Novo Nordisk og Novozymes inviteret med for at fortælle om forskning eller forretning. Det faktum, at Novo Nordisk og Novozymes er børsnoterede sætter dog visse begrænsninger på udvekslingen af oplysninger.

»Det er klart, at der kan være behov for at tale sammen meget hyppigere end ved de formelle møder. Så ringer jeg til den, jeg har brug for at tale med, eller omvendt. Men for de børsnoterede selskaber er der selvfølgelig meget snævre grænser for, hvad vi skal have af informationer, også selvom vi ejer en stor procentdel,« siger Sten Scheibye.

Sten Scheibye har således i sin nye rolle, som bærer af Novo-værdierne, sat sig på en bunden opgave med at forny og modernisere strukturen og strategien i den rige Novo-familie. Noget af en opgave, men med de perspektiver, der ligger for de fremtidige pengestrømme, også en misundelsesværdig opgave.

Det er fortfarende med Danmark som udgangspunkt. Men med et virke, der omfatter hele verden.