Novo angriber dansk satsning på kloge hoveder

Medicinalbranchen har akut mangel på kloge hoveder. Den politiske satsning på at fordoble antallet af ph.d.-studerende er bemærkelsesværdig i sin mangel på evidens, lyder kritikken fra Novo-chef.

Novo Nordisks forskningsafdeling står akut og mangler 18 højtspecialiserede medarbejdere, og det bliver lidt af en udfordring af finde dem, siger Søren Bregenholt, der er chef for afdelingens ?External Innovation & Stakeholder Relations. ?Billedet er fra virksomhedens produktion. Arkivfoto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Den danske medicinalindustri nærmer sig med hastige skridt en alvorlig flaskehals. Allerede inden for fem år kan branchen få så store problemer med at skaffe kloge hoveder, at det kan blive særdeles kritisk for en af landets største eksportsucceser.

Et politisk flertal forsøgte for næsten ti år siden at foregribe problemet ved at fordoble antallet af ph.d.-studerende på landets universiteter, men den politiske satsning har langtfra haft den ønskede effekt, mener Novo Nordisk.

»Den danske ph.d.-satsning er bemærkelsesværdig i sin mangel på evidens og evalue­ring. Det gælder både i forhold til antallet af ph.d.er, deres faglige profiler – og ikke mindst hvorvidt vi har været i stand til at opretholde kvaliteten af ph.d.-uddannelsen, når vi udvider så meget, som tilfældet er disse i år,« lyder kritikken fra Søren Bregenholt, der er chef for External Innovation & Stakeholder Relations i Novos forsknings- og udviklingsafdeling.

Novo-chefen mener, at kvaliteten i ph.d.-uddannelserne skal være højere og ser gerne, at der fremover bliver uddannet færre, men bedre forskerspirer.

Akut problem

»De danske ph.d.ers forskningskompetence skal være fuldt på højde med deres internationale kollegers. Det skal være elitært, svært og præget af hård konkurrence at blive optaget på en forskeruddannelse i Danmark. Ellers risikerer vi at underminere hele vores forskeruddannelse på grund af et ønske om at få flere,« siger Søren Bregenholt.

Den danske branchesammenslutning Medicon Valley Alliance udgiver torsdag en analyse, der konkluderer, at den såkaldte life science-industri er en af de største bidragsydere til dansk økonomi. Medicinal- og biotekbranchen med Novo-gruppen i spidsen eksporterer for knap 78 milliarder kroner årligt, hvilket er godt 7,5 procent af Danmarks samlede eksport.

Rapporten peger dog også på, at branchen får svært ved at holde væksttempoet, hvis ikke især medicinalindustrien får adgang til flere flere kloge hoveder. Allerede inden for fem år kan der opstå et akut problem med at rekruttere højtuddannet arbejdskraft til eksempelvis forsknings­stillinger, lyder den dystre spådom fra lægemiddelindustrien.

»Eksporten i den danske life science-industri er blevet fordoblet på syv år, og alt tyder på, at det vil ske en gang til frem mod 2020. Så det kan blive meget kritisk frem mod 2020. Det her er et utrolig vigtigt emne for os. Og derfor vil vi tage det op med en ny regering, ligeså snart den er dannet,« siger Ida Sofie Jensen, der er koncernchef i Lægemiddel­industrien.

For Lægemiddelindustrien er en del af løsningen på det truende flaskehalsproblem at øge optaget på medicinstudierne. Ida Sofie Jensen mener, at der er brug for et gennembrud, så lægeuddannelsen ikke kun har det offentlige som aftager, men at man i højere grad også uddanner med henblik på den private sektor.

Også den politiske satsning på ph.d.-uddannelserne skal reformeres, mener medicinalindustrien.

»Vi så gerne en ph.d.-reform, der gjorde uddannelsen et år længere, som kunne sikre kvaliteten. Det er ikke kun antallet af hoveder, der er afgørende for os; vi skal også have en meget høj kvalitet. Ellers er det ikke nogen løsning,« siger Ida Sofie Jensen.

Fra politisk hold peger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) på, at den store udfordring er, at langt den største andel af de ph.d.-studerende i dag fortsat søger mod den offentlige sektor. Derfor må life science-selskaberne stramme op og gøre sig mere attraktive, men også de danske universiteter skal strenge sig mere an, mener ministeren.

»Der er for meget silotænkning på universiteterne. Der er en form for automatik i, at hvis man tager en ph.d., så er det, fordi man skal være forsker på et universitet. Hele ideen med talentsatsningen fra 2006 var jo at få flere ph.d.er ud at skabe nye ideer og vækst – også i de private virksomheder. Der er en udfordring med at bryde væggene ned mellem virksomhederne og universiteterne,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Mangler 18 medarbejdere til forskning

Hos Venstre mener forskningsordfører Esben Lunde Larsen i lighed med Lægemiddelindustrien, at optaget på lægestudiet bør øges. Derudover åbner Venstre-manden også for en reform af ph.d.-ordningen.

»Vi vil gerne diskutere, om der er nogle ph.d.er – ikke mindst inden for det kliniske område, som måske skulle være længere. Det vil sige, at vi forlænger uddannelsen fra tre til fire år. Det er alt andet lige mere kompliceret at lave en klinisk ph.d. frem for en biblioteks-ph.d.,« siger Esben Lunde Larsen.

Hos Novo står Søren Bregenholt lige nu akut og mangler 18 højtspecialiserede medarbejdere i selskabets forskningsafdeling. Og det er lidt af en udfordring at finde egnede kandidater, forklarer han.

»De højtspecialiserede medarbejdere er på mange måder afgørende for, at vores forsknings- og udviklingsmotor kører godt. Når vi eksempelvis mangler biostatistikere, svarer det til ikke at kunne få vigtige reservedele – og dermed kan vi være nødt til at sætte hastigheden ned,« siger Søren Bregenholt.