Notat belaster Roskilde Bank-revisor

Forholdet mellem Roskilde Banks tidligere direktør, Niels Valentin Hansen, og bankens daværende revisor, Ib Meinert, var meget tættere end hidtil antaget. Revisornævnet på vej med kendelse.

Foto: Brian Bergmann
»Jeg har aldrig været hos Niels Valentin Hansen, og han har aldrig været hos mig. Vi har aldrig flettet en eneste tå.« Sådan afviste Roskilde Banks tidligere revisor, Ib Meinert, i sommer over for Dagbladet Roskilde, at han havde haft et alt for tæt forhold til tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen.

Men ifølge et notat fra Roskilde Kommune deltog Niels Valentin Hansen og Ib Meinert i et privat forretningsmøde på Roskilde Rådhus. Notatet fra Roskilde Kommune skaber endnu engang tvivl om den daværende revisors uafhængighed.

Ib Meinert har tidligere, i utvetydige vendinger, afvist enhver privat forretningsforbindelse til bankdirektøren. Men ifølge notatet fra 1998 var det dog netop Ib Meinert og Niels Valentin Hansen, der tog initiativ til mødet, hvor også Roskildes borgmester og kommunaldirektør var til stede. Det kommunale notat afdækker, at der var en konkret og personlig forretningsforbindelse mellem de to i forbindelse med et ejendomsprojekt ved Trekroner.

En dårlig forretning
Det fælles ejendomsprojekt bestod af en erhvervsgrund ved Trekroner, som bankens direktør og revisor købte tilbage i 1989 af Roskilde Kommune sammen med tre andre investorer. Investeringen havde udviklet sig til en dårlig forretning efter en afmatning på ejendomsmarkedet. Ved mødet den 1. maj 1998 på Rådhuset anmodede Ib Meine+rt bl.a. kommunen om at tilbagekøbe det urentable investeringsprojekt. Ved samme lejlighed beklagede Niels Valentin Hansen sig over den omfattende beskatning, der var pålagt de involverede investorer.

Dermed står den tidligere bankdirektør og den tidligere revisors meget nære forhold nu helt klart. Tilbage i september 2008 vurderede Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) ellers, at Ib Meinert Jensen ikke havde overtrådt reglerne om en revisors uafhængighed. Sagen mod den tidligere Roskilde Bank-revisor blev dog genoptaget og forelagt Revisornævnet i starten af december sidste år på baggrund af nye belastende dokumenter.

I alt har Revisornævnet modtaget 40 dokumenter fra FSR, der alvorligt belaster den tidligere revisor i Roskilde Bank. Etikudvalget under FSR mener, at Ib Meinert har overtrådt revisorlovgivningen, og bestyrelsen i FSR har på den baggrund besluttet at indbringe Ib Meinert Jensen for Revisornævnet for at få sagen bedømt.

Integriteten helt central
»Der må aldrig kunne rejses tvivl om en revisors uafhængighed af kunderne. Netop revisorers uafhængighed og integritet er helt afgørende for standens troværdighed og tilliden til revisoren som offentlighedens tillidsrepræsentant. Nu er der rejst tvivl om, hvorvidt Ib Meinert Jensen har overtrådt reglerne om uafhængighed i revisorlovgivningen,« sagde formand for FSR, statsautoriseret revisor Kurt Gimsing i december.

Statsautoriseret revisor Ib Meinert Jensen er en kendt mand i Roskildes erhvervsliv, tidligere Rotary-præsident og fuglekonge hos skydebrødrene. Han blev første gang valgt som revisor for Roskilde Bank i 1991 og blev herefter regelmæssigt genvalgt hvert andet år på generalforsamlingerne.

Ib Meinert Jensen forlod i 2003 det store revisionsfirma PricewaterhouseCoopers for at blive selvstændig revisor, men det fik ikke i første omgang konsekvenser for hans arbejde for Roskilde Bank. Han fortsatte to år endnu, indtil lovkravet om to statsautoriserede revisorer blev ophævet. Fra og med regnskabsåret 2005 valgte Roskilde Bank at fortsætte med Ernst & Young som enerevisor.

Ib Meinert ønsker ikke at udtale sig, mens sagen kører i Revisornævnet. Nævnet forventer tidligst en kendelse i sagen til efteråret.