North Media justerer forventninger og ser fremgang i 2018

North Media justerer forventningerne til omsætningen i 2017 ned, men ser nu et mindre underskud end tidligere.

Det fremgår af en melding til børsen.

Forventningerne til koncernens omsætning i 2017 reduceres til 860-890 mio. kr. mod tidligere 865-910 mio. kr. Koncernens forventninger til EBIT før særlige poster præciseres og forbedres derimod til mellem et underskud 20 mio. kr. og 0 mio. kr. mod tidligere et underskud mellem 30 mio. kr. og 5 mio. kr. for 2017.

North Media ser relativt lyst på næste år, omend der er usikkerhed, da en række usikre forhold kan påvirke positivt og negativt.

»Dette inkluderer blandt andet den generelle markedsudvikling samt FK Distributions omkostninger til implementering af ny midtugeomdeling«, anføres det.

Det fremhæves dog, at FK Distribution venter yderligere tilgang af nye kunder, og at North Media Aviser har reduceret omkostningsbasen i væsentlig grad.

På den baggrund venter North Media, at EBIT i 2018 vil blive forbedret betydeligt.

Selskabet offentliggør halvårsrapport fredag.