North Media indsnævrer forventning til omsætning

Der ventes nu en koncernomsætning i 2016 på 860-895 mio. kr. mod tidligere 865-915 mio. kr.

North Media indsnævrer forventningerne til omsætningen.

Der ventes nu en koncernomsætning i 2016 på 860-895 mio. kr. mod tidligere 865-915 mio. kr.

Driftsresultat (EBIT før særlige poster) forventes uændret at udgøre minus 25 til minus 55 mio. kr.

»På baggrund af gennemførelsen af betydelige strategiske og operationelle tiltag i første halvår 2016 ventes særlige poster vedrørende frasalg af aviser og omstrukturering af North Media Aviser netto at udgøre en indtægt i niveauet 7,0 mio. kr. i regnskabsåret,« skriver selskabet.

Avancen ved salg af koncernens ejerandel i Vestsjællandske Distriktsblade udgør 27,2 mio. kr. og indregnes som andel af resultat i associerede virksomheder.