Norsk og dansk olieproduktion fortsætter fald

Norge har for niende år i træk nedjusteret forventningerne til olieproduktionen, der i år ventes at falde med 9,7 procent. Også i Danmark falder produktionen fra Nordsøen konsekvent.

Foto: Scanpix. Danmarks olieproduktion, her fra Dan-feltet, vil stille og roligt falde, fordi der ikke er fundet nye oliereserver.
Læs mere
Fold sammen
Oljedirektoratet i Norge venter i år, at der vil blive produceret 1,9 millioner tønder råolie dagligt på den norske kontinentalsokkel. Det er 9,7 procent mindre end i 2008.

Det er dog ikke kun verdens femtestørste olieeksportør, der oplever faldende produktion. I Danmark blev der ifølge tal fra Energistyrelsen mellem august og oktober dagligt produceret 276.500 tønder råolie fra de 19 danske oliefelter, mod 313.800 tønder dagligt i samme periode i 2007. Baseret på dagens oliepriser betyder det, at der dagligt blev produceret olie for 70 millioner kr.

Stadigt faldende olieproduktion fra Nordsøen
Danmark har reelt været selvforsynende med energi siden 1997, men i takt med at der bliver pumpet olie og naturgas op fra undergrunden vil det stille og roligt ændre sig, fordi der ikke rigtigt bliver fundet nye reserver.

Den danske olieproduktion toppede i 2004, og var allerede i 2007 faldet med 20 procent. Det år var produktionen dog 92 procent større end det samlede forbrug af olie og gas i Danmark, og 15 procent større end det samlede energiforbrug.

Ifølge den seneste prognose fra Energistyrelsen vil Danmark være selvforsynende med naturgas til og med 2016, mens danskerne kan pumpe olie op til at dække det nationale olieforbrug til og med 2017. Om ca. ni år skønnes olieproduktionen at være på blot en fjerdedel af produktionen i 2007.