Norge vælger side i dokumentstrid

Den norske regering har besluttet, at det offentlige fremover skal bruge ODF-dokumentformatet, så ingen bliver låst til bestemte leverandører.

Alle skal have lige adgang til offentlig information. Derfor har den norske regering besluttet, at alle dokumenter fremover skal publiceres i HTML-, PDF- eller ODF-formater.

»Tiden, hvor man fandt offentlige dokumenter, der kun var tilgængelige i Microsofts Word-format, vil dermed nærme sig en afslutning. Denne regering har bestemt, at IT-udviklingen i den offentlige sektor skal basere sig på åbne standarder. Vi vil i fremtiden ikke acceptere, at statslige virksomheder låser brugerne af offentlig information til lukkede formater,« siger den norske minister for fornyelse og administration, Heidi Grande Røys, som i dag, onsdag, offentliggjorde sin beslutning.

De nye krav gælder fra 1. januar 2009 for statslige virksomheder, og ministeren tager nu en forhandlingsrunde med alle kommunerne for også at gøre det obligatorisk her.

Mere konkurrence

Offentlige instanser og virksomheder må gerne offentliggøre dokumenter i andre formater end HTML, som er den måde, Internet-sider laves på, så længe de også publiceres i enten ODF eller PDF. Allerede offentliggjorte dokumenter skal senest i 2014 være ændret.

Beslutningen betyder, at myndighederne også skal kunne modtage dokumenter i de samme formater fra borgere og virksomheder.

HTML bliver hovedformatet til publicering på Internet, PDF er obligatorisk, når det oprindelige udseende af et dokument skal bevares, og ODF anvendes til dokumenter, som skal kunne ændres, efter at de er offentliggjort (f.eks. skemaer). ODF er bl.a. standardformatet i den gratis kontorpakke OpenOffice.org.

Heidi Grande Røys sagde i mandags til Berlingske Business, at hun forventer, at de åbne dokumentformater vil give mere konkurrence mellem leverandørerne. Holland har også netop besluttet at vælge et format, ODF, sådan som også Belgien arbejder med.

Danmark skifter 1. januar

I Danmark skal alle offentlige myndigheder - staten, regioner og kommuner - fra 1. januar, altså om små to uger, være klar til at kunne arbejde med de to dokumentformater - ODF og Microsofts nye OpenXML -, som begge er til aftestning frem til 2009. Det betyder, at danske borgere og virksomheder har ret til at kommunikere med det offentlige i disse to formater, ligesom der kun må indkøbes ny IT, hvis den kan arbejde med de besluttede, åbne standarder.

Formanden for Open Source-Leverandørerne i Danmark (OSL), Morten Kjærsgaard, udtrykte i mandags over for Berlingske Business bekymring for situationen. På en nylig konference om netop de åbne standarder hævede kun en enkelt blandt 80 deltagende myndigheder hånden, da der fra talerstolen blev spurgt, om de var klar til 1. januars udfordringer.

Teknologichef hos Microsoft Danmark, Jasper Hedegaard Bojsen, tror, at konkurrencen på softwaremarkedet vil stige. Han støtter den danske beslutning om to sidestillede dokumentformater.

»Vælger man kun eet format, begrænses konkurrencen. Derfor er den eneste favorable situation for såvel markedet som det offentlige, at de forskellige formater får mulighed for at udvikle sig på markedet,« siger han og fremhæver, hvordan flere formater med forskellige egenskaber til billeder og digital video har skabt »dynamik, udvikling og konkurrence«.

Selv er han ikke bekymret for, om kommunerne når det til tiden.

»Jeg tror, at de først og fremmest er nervøse for, at de efter testperioden bliver tvunget ud i en situation, hvor de bliver pålagt at vælge side og bruge eet format,« siger Jasper Hedegaard Bojsen.