Nordkranen køber kæmpe areal i Ørestad

Developerfirmaet Nordkranen har købt et stort grundareal i Ørestad Syd, hvor der blandt andet skal opføres 550 ejerlejligheder. Selskabet tror på et mere stabilt boligmarked og bygger for egen regning.

Ejendomsudviklings-selskabet Nordkranen og den amerikanske partner Carval Investors har foretaget et af de hidtil største grundkøb i Ørestad og satser på at kunne påbegynde et samlet erhvervs- og boligbyggeri på 85.800 etagemeter til efteråret. Et samlet projekt til 2,5 milliarder kr.

På trods af et boligmarked, der har stået i stampe i næsten et år, vil Nordkranen bygge 550 ejerboliger. I forvejen er der 2.000 boliger under opførelse i Ørestad City, og der er planlagt yderligere 3.000 nye boliger i Ørestad Syd.

»Vi håber og tror på, at der sker en stabilisering i ejerboligmarkedet, så vi kan begynde på første etape af boligbyggeriet til efteråret. Det afgørende er, at markedet er stabilt, og at der kommer et normalt boligudbud. og en prisdannelse, der er nogenlunde konstant, så vi nogenlunde kender en kalkuleret risiko,« siger udviklingsdirektør Bjørn Nielsen fra Nordkranen.

Virksomheden regner med at starte byggeriet for egen regning.

»Det er svært med projektsalg i øjeblikket. Vi tror ikke på de store prisstigninger på boligmarkedet, og hvis der ikke er udsigt til store prisstigninger i fremtiden, er der heller ikke belæg for projektsalg,« siger Bjørn Nielsen.

Behersket marked

Mens efterspørgslen på boliger i hovedstadsområdet i øjeblikket er behersket, er det særdeles vanskeligt at stampe kontorlokaler op. Nordkranen vil da ud over boligerne også bygge 30.800 etagemeter kontor, hvoraf halvdelen skal være et såkaldt multibrugerhus, hvor mindre virksomheder kan indskrænke sig til at leje bare det nettolejemål, de har brug for og så dele faciliteter såsom reception, kantine og mødelokaler.

Den anden halvdel er tiltænkt domicilbyggeri, hvis en interesseret virksomhed melder sig.

»I øjeblikket ser vi en stigende efterspørgsel på erhvervsarealer. Vi regner med at gå i gang med måske 10.000 etagemeter af multibrugerhuset i efteråret, og så fylde det op med lejere et halvt års tid før det står færdigt,« siger Bjørn Nielsen.

Otte arkitektfirmaer - under ledelse af det danske arkitektfirma KHR og den japanske kollega Shigeru Ban - har arbejdet sammen om en helhedsplan for området, der ligger lige syd for Fields i Ørestad City. Projektet er delt op i fire etaper, hvor fire arkitekthold får en etape hver, som de arbejder videre med.

Ørestadsselskabet havde sidste år et rekordsalg af grunde i Ørestaden. Der blev solgt i alt 630.000 etagemeter inklusive Nordkranens nye køb.

I år regner Ørestadsselskabets adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen med, at der bliver solgt 60.000 etagemeter.

»Vi har haft tre fantastiske år, og vi har kraftigt dæmpet forventningerne til, hvad vi vil sælge de kommende år. Det meget store salg sidste år er i vid udstrækning udtryk for en fremrykning af en række salg, der ellers ville være foregået de efterfølgende år,« siger han.

Prisen i Ørestaden er i øjeblikket på 6.500-6.700 kr. pr. etagemeter. Da Nordkranen for godt et år siden fik option på sin nyerhvervede grund, var det til en pris på 4.700 kr. pr. meter.