Nordjyske Bank beroliger aktionærer: Jyske Bank får ingen magt

Der er ikke garanteret Jyske Bank særlige fordele, heller ikke med hensyn til fremtidig samhandel, siger Nordjyske Bank i et brev til sine nuværende aktionærer.

Foto: Henning Bagger. Nordjyske Bank kan kun købe Nørresundby, hvis Nordjyskes aktionærer går med til at skyde nye penge i banken i form af en emission, der kræver en vedtægtsændring, der skal stemmes om på generalforsamlingen.
Læs mere
Fold sammen

- Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank.

Sådan lyder overskriften på et brev, Nordjyske Bank har udsendt til sine nuværende aktionærer forud for den ekstraordinære generalforsamling 13. januar.

Her kommer aktionærerne til at afgøre den videre skæbne for Nordjyske Bank-ledelsens ambitioner om at købe Nørresundby Bank for næsen af den meget større Spar Nord, der forsøger på det samme.

Men Nordjyske Bank kan kun købe Nørresundby, hvis Nordjyskes aktionærer går med til at skyde nye penge i banken i form af en emission, der kræver en vedtægtsændring, der skal stemmes om på generalforsamlingen.

Bestyrelsen mener, at sammenlægningen af de to banker skaber værdi for Nordjyske Banks aktionærer blandt andet ved synergieffekter, som banken beregner til mindst 50 mio. kr.

Men bestyrelsen anerkender også, at aktionærerne skal have penge op af lommen for at forsvare deres ejerandel.

De nuværende aktionærer vil få en ejerandel på 63 pct. af den sammenlagte bank, men den enkelte aktionærs ejerandel vil blive udvandet, hvis man ikke deltager i emissionen.

- Vi er bevidste om, at det er mange penge, som aktionærerne skal komme med, og derfor har vi forsøgt at sikre og beskytte værdien af Nordjyske Bank aktien bedst muligt.

Nordjyske Bank skal rejse i alt 700 mio. kr., og banken har indgået en aftale med Jyske Bank, som udover etableringen af en midlertidig trækningsramme garanterer udstedelsen af efterstillet kapital for op til 275 mio. kr. samt en fortegningsemission på cirka 700 mio. kr. til en fast kurs på 115 kr. pr. aktie.

- Jyske Bank har accepteret, at den nuværende stemmeretsbegrænsning opretholdes, og det betyder, at Jyske Bank ikke får nogen væsentlig indflydelse i den nye bank, understreger Nordjyske Bank-bestyrelsen i brevet til aktionærerne.

- Der betales naturligvis markedskonformt vederlag for garantistillelse og låneoptagelse, men der er ikke garanteret Jyske Bank særlige fordele, heller ikke med hensyn til fremtidig samhandel, tilføjes det.

Nordjyske Bank-ledelsen understreger, at Nørresundby gerne vil lægges sammen med Nordjyske Bank, idet det er Nordjyskes købstilbud, Nørresundbys bestyrelse har anbefalet til sine aktionærer.

- Dermed er der tale om et »venligt« købstilbud og ikke et tvangsægteskab.