Nordjysk mælkedynasti på vej mod konkurs

En af Danmarks største mælkeproducenter, hustruen og to sønner er begæret konkurs. De hæfter tilsammen for en gæld på 166 mio. kr. til Nykredit og Jyske Bank.

Foto: Torkil Adsersen. Sortbrogede malkekvæg.
Læs mere
Fold sammen

Laes mere