Nordjysk mælkedynasti på vej mod konkurs

En af Danmarks største mælkeproducenter, hustruen og to sønner er begæret konkurs. De hæfter tilsammen for en gæld på 166 mio. kr. til Nykredit og Jyske Bank.

Sortbrogede malkekvæg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torkil Adsersen