Nordjysk kæmpesatsning på brint og brændselsceller

Aalborg Universitet etablerer et nordjysk kraftcenter inden for brint og brændselsceller, der producere varme og elektricitet på en måde, hvor vand bliver det eneste biprodukt i stedet for den miljøbelastning, man kender fra for eksempel olie og kul.

"Hidtil har vi bygget projekterne op omkring få, fastansatte forskere og en skare af Ph.D.’ere på kortere kontrakter, så når vores hold af fast tilknyttede folk nu fordobles, får vi mulighed for at satse meget mere aktivt på dette område," siger Søren Knudsen Kær, der er leder af forskningsprogrammet for brint og brændselsceller.

Det Obelske Familiefond støtter op om projektet sammen med virksomheden Dantherm, der investerer flere hundrede tusinde kroner i projektet. Det nøjagtige beløb ønsker virksomheden dog ikke at offentliggøre.

Investeringen er et led i en stor vækstplan med det formål at gøre brændselsceller til et stort forretningsområde, og Dantherm udveksler i øvrigt kompetencer med centret på universitetet:

"Der er forretning i det, og der er med vores øjne et miljømæssigt perspektiv og god fornuft i det i at satse på området," siger Jesper Themsen, udviklingschef i Dantherm Air Handling og peger på, at der er sat 25 medarbejdere af til netop det område i virksomheden.

Først på markedet

Dantherm arbejder med at bruge brint og brændselsceller som batterierstatning og til små kraftværker i private hjem – de såkaldte mikrokraftvarmeværker, der producerer varme og strøm.

"Indtil videre har vi kun demonstrationsanlæg, men det kommer på markedet i år fra vores side. Det er første gang i Danmark, og nok første gang i verden, at det rigtigt kommer på markedet," siger Jesper Themsen.

Fordelene for forbrugerne er ifølge ham, at man sparer energi ved at benytte brint og brændselsceller, og dermed mindsker man miljøbelastningen. Desuden arbejder Dantherm på, at løsningerne skal være billigere alternativ.

Brint og brændselsceller er udpeget som et vækstområde i Region Nordjylland, og i regeringens seneste udspil på energiområdet peges der specifikt på udvikling af brint og brændselsceller som et af fire områder med særlige store perspektiver for Danmark.