Nordiske forbrugerombudsmænd griller iTunes

Den norske forbrugerombudsmand strammer nu grebet om Apple, der sælger musik, som er ubrugelig på andre MP3-afspillere end Apples egen iPod. Udfaldet af sagen kan få konsekvenser for danske musik-elskere.

Desværre! Hvis du vil lytte til din lovligt indkøbte musik, bliver du nødt til at købe en iPod.

Sådan lyder kravet fra Apple, der låser musik, købt i deres egen iTunes Music Store, så den er ubrugelig på andre afspillere end netop Apples egen iPod.

Den praksis fik sidste år de nordiske forbrugerombudsmænd til at rejse en protest over for Apple, og nu sætter den norske forbrugerombudsmand Apple kniven for struben og truer med retssager, hvis ikke Apple makker ret og låser musikken op inden 1. oktober. Det skriver Financial Times ifølge Urban.

Balladen omkring iTunes Music Store kører på de høje nagler i flere europæiske lande, og senest har Holland, Tyskland og Frankrig sluttet sig til den danske, norske, finske og svenske protest.

Sagen har relevans for alle, der køber musik på nettet, og som døjer med det væld af forskellige digitale formater og kopibeskyttelses-teknologier, der i praksis kan gøre en dyrt indkøbt digital musiksamling fuldstændig ubrugelig, hvis man skifter MP3-afspillermærke - en metode, der er smart for Apple, men som ifølge forbrugerombudsmændende er dybt kritisabel, fordi forbrugerne tvinges til kun at købe iPods til evig tid fremover - eller skodde deres musik og købe den påny.

Hos den danske forbrugerombudsmand har man noteret sig, at Norge nu strammer grebet, men indtil videre afventer Danmark udviklingen og har ikke tænkt sig selvstændigt at rette henvendelse til Apple.

»Vi håber stadig på, at Apple selv vælger at låse musikken op, men har ikke planer om at rejse en sag som den i Norge. Men bliver Apple dømt, vil vi se, om vi kan overføre dele af dommen til danske forhold,« siger jurist hos forbrugerombudsmanden, Karen Søndergaard.

Selv om væsentlige dele af forbrugerbeskyttelseslovgivningen er identisk på tværs af Europa, kan en dom i Norge dog ikke nødvendigvis overføres direkte til Danmark, påpeger hun.

Ifølge Financial Times har Apple indtil videre indikeret, at de er bevidste om problemet for forbrugerne, og at de er interesserede i at løse dem.

Hvad dette i praksis betyder er dog endnu uvist, og imens sagen står på, skuffes forbrugere jævnligt over at måtte smide deres lovligt indkøbte musik i skraldespanden, hvis de eksempelvist falder for Microsofts iPod-konkurrent, Zune, eller bare gerne vil høre musikken på deres mobiltelefoner.

Kilde: Urban