Nordfyns Banks udvidelse kører efter planen

Nordfyns Bank fortsætter sin ekspansion, og efter ni måneder af 2015 kan banken konstatere, at udviklingen går efter planen, og at indtægterne og bundlinjen er blevet øget en smule i forhold til samme periode sidste år.

Læs mere
Fold sammen

Nordfyns Bank hentede således nettorente- og gebyrindtægter på 123,1 mio. kr. i perioden januar-september, og det er en fremgang fra 120,6 mio. kr. i samme periode sidste år.

Samtidig faldt nedskrivningerne på udlån til 8,1 mio. kr. fra 18,2 mio. kr. i de første ni måneder af 2014, så selv om banken hentede færre indtægter på kursreguleringer, blev bundlinjen løftet til et overskud efter skat på 23,5 mio. kr. fra 22 mio. kr. i samme periode sidste år.

- Perioden har været præget af fokus på koncernens indtjeningskraft samt af stigende omkostninger, der dels kan henføres til en ekspansiv strategi samt tilførsel af ressourcer til administrationen. Begge områder følger de lagte budgetter, skriver Nordfyns Bank i regnskabet.

For hele 2015 fastholder banken sin forventning om en basisindtjening - opgjort som resultat før skat, tab og nedskrivninger samt kursreguleringer - i niveauet 45-55 mio. kr. Efter ni måneder af året har Nordfyns Bank realiseret en basisindtjening på 35,5 mio. kr.