Norden kan blive tvunget til nedskrivning på 600 mio. kroner

Rederiets skibe er bogført til en værdi langt over, hvad markedet kan bære, og det kan betyde store nedskrivninger i fremtiden.

Nordens skibe er værdisat knap 600 mio. kroner lavere end markedsprisen, oplyser selskabet. Det er især tørlastskibene, der har mistet deres værdi på grund af lave fragtrater.
Læs mere
Fold sammen

Det er hårde tider for rederier i tørlastbranchen. Fragtraterne er siden begyndelsen af 2014 faldet med 76 procent og ligger nu på et historisk lavt niveau. Det gør ondt på rederierne i branchen, der for langt størstedelens vedkommende må sejle med underskud.

Men det er ikke kun på driften, de lave rater gør ondt. Rederiernes skibe bliver bogført efter markedsværdien, og fragtraterne er nu så lave, at skibenes værdi skrumper kvartal for kvartal.

Det gælder også det traditionsrige danske rederi D/S Norden, der ellers kommer ud af første kvartal med et overskud på tørlastforretningen. Til trods for det hårde marked sejlede Norden et driftsresultat på fire mio. dollar hjem. Men rederiet kan alligevel blive tvunget til store nedskrivninger på grund af de lave fragtrater.

»Vi spørger hvert kvartal tre uafhængige skibsmæglere, hvad de vurderer, vores flåde er værd. Vi kan se at forskellen på gennemsnittet af deres vurdering og den værdi, skibene står til som bogført værdi, er faldet med 90 mio. dollars (596 mio. kroner, red.) mere end de afskrivninger, der allerede er lavet på skibene,« fortæller koncerndirektør Martin Badsted.

Rederiets skibe er bogført til 1.499 mio. dollar, men skibsmæglerne vurderer dem kun til at have en værdi på 1.351 mio. dollar. Det er primært tørlastskibene, der trækker ned.

»Det er klart, at når vi har skibe, der vurderes til at være under de bogførte værdier, så skal vi hele tiden forholde os til, om de er passende, eller om vi skal foretage yderligere nedskrivninger. Det mener vi ikke, der er basis for nu, men det er klart, at det er noget, vi kigger på løbende,« siger Martin Badsted.

Det er i sidste ende op til Norden og rederiets revisorer, om og i så fald hvornår en nedskrivning skal finde sted. Ifølge reglerne skal regnskabet reflektere værdierne i selskabet, men der er ingen regler om, hvor meget den bogførte værdi må afvige fra markedsværdien.

»Der er ret meget elastik i, hvornår noget er langt fra eller ikke. Men det er klart, at hvis fragtraterne forbliver på et lavt niveau og udsigterne til fremtidig indtjening ikke ser ud til at blive bedre, så skal man nedskrive før eller siden,« siger Sydbanks analytiker Jacob Pedersen.

Ifølge hans oplysninger er markedspriserne på tørlastskibe faldet yderligere tre procent siden kvartalets ophør.