Nordea venter stærk indtjeningsvækst i andet halvår

Nordea venter at fortsætte den stærke indtjeningsvækst fra første halvår i andet halvår. Og omkostningsstigningen for hele året ventes som tidligere meddelt på niveau med 2006, hvilket svarer til 4-5 pct.

Det fremgår af regnskabet for første halvår.

Forskellen mellem indtægts- og omkostningsvækst for helåret 2007 forventes at være 3-4 procentpoint eksklusive bankaktiviteterne i Rusland.

Men købet af Orgresbank og planlagte investeringer i Rusland indregnet ventes forskellen at blive at være ca. 6 pct. Det svarer til en forventet forskel mellem indtægts og omkostningsvækst på omkring 2-3 procentpoint inklusive Nordeas russiske bankaktiviteter.

Nordea venter dog, at der i andet halvår vil komme nettonedskrivninger på udlånsporteføljen, selvom "kvaliteten af udlånsporteføljen fortsat er stærk". I første halvår tilbageførte Nordea 41 mio. euro på den konto.

Som følge af nedsættelsen af selskabsskatten i Danmark udgør den gennemsnitlige standardskattesats for Nordeas virksomhed ca. 26 pct. Den effektive skatteprocent for 2007 ventes at være 4-6 procentpoint lavere end dette gennemsnit.

(RB-Børsen)